Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stelt de richtlijnen op voor het testen op het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 en het bron- en contactonderzoek, in samenwerking met artsen, microbiologen en GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio. De testen worden uitgevoerd door GGD'en, laboratoria en ziekenhuizen. De kwaliteit van de geboden testen is daarbij erg belangrijk.

Laboratoria die testen uitvoeren die genetisch materiaal van het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 kunnen aantonen, moeten vooraf aantonen dat zij aan de kwaliteitseisen voldoen.  Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ondersteunt ze daarbij.

  • Vanaf het moment dat een laboratorium bepaalde testen gaat uitvoeren,  volgt het RIVM of de kwaliteit op niveau blijft (video, rapport 1, rapport 2, LCI richtlijn aanvullend). Dat gebeurt met ‘kwaliteitsrondzendigen’ waarbij laboratoria laten zien hoe goed hun testmethoden zijn. Deze kwaliteitsborgingstructuur is bedoeld voor testen voor COVID-19 voor patiëntendiagnostiek en Spoor 1 van de Corona teststrategie (Testen om het virus op te sporen en te bestrijden). Locaties van Spoor 2 (Testen om de samenleving te openen), en locaties die testen aanbieden voor reiscertificaten kunnen voor kwaliteitsborging gebruikmaken van materialen van bestaande commerciële en non-profit aanbieders.
  • Het RIVM onderzoekt ook welke antigeen- en antistoffentesten de meest betrouwbare resultaten geven. Hiervoor doet het RIVM zelf onderzoek naar verschillende soorten antigeensneltesten.
  • Daarnaast verzamelt het RIVM gegevens van onderzoeken van andere Nederlandse laboratoria en voegt die samen. Op deze wijze kunnen laboratoria van elkaar leren en goed geïnformeerd keuzes voor bepaalde antigeensneltesten maken.
  • Fabrikanten van antigeensneltesten die deze als zelftesten op de markt willen brengen, hebben hiervoor CEConformité Européenne-markering voor zelfgebruik nodig. Dat krijgen zij via een special keuringsinstelling (een ‘Notified Body’). Tot 28 mei 2021 was implementatie op de markt ook mogelijk als fabrikanten daarvoor een tijdelijke ontheffing kregen van het Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Het RIVM ondersteunt het ministerie daarbij.
  • Het RIVM beoordeelt de geschiktheid van de antigeensneltesten voor consumenten. Net als bij PCRpolymerase chain reaction controleert het RIVM antigeentesten voor Spoor 1 (Testen om het virus op te sporen en te bestrijden) met een kwaliteitsrondzending.
  • Ten slotte onderzoekt het RIVM hoe goed je beschermd bent nadat je het virus hebt gehad. Het is nog niet bekend hoe lang antistoffen tegen het virus aanwezig blijven in het lichaam. Tot nu toe is bij een beperkt aantal mensen aangetoond dat zij voor een tweede keer besmet zijn geraakt.