Deze test wordt vooral gebruikt voor onderzoek op bevolkingsniveau, door geselecteerde laboratoria. De serologische test toont antistoffen tegen het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 aan in het bloed. Zo weet je of je het virus hebt gehad. De test is vooral bedoeld om informatie te verzamelen over de afweer van mensen tegen het virus.

De serologische test toont aan of er specifieke antistoffen tegen het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 in je bloed zitten. Antistoffen zijn onderdeel van je afweer, het immuunsysteem. Het lichaam maakt ze in reactie op de besmetting  met het virus. Het kan 2 tot 3 weken duren voordat je lichaam de juiste antistoffen maakt en deze  voldoende aanwezig zijn in je bloed zodat ze gemeten kunnen worden. De test toont dus aan of je het virus hebt gehad.  En is niet geschikt om te kijken of je het virus nu bij je draagt. In bijzondere situaties wordt de serologische test ook gebruikt in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld als iemand maar zeer langzaam opknapt of als iemand na een aanvankelijke verbetering weer meer klachten krijgt.

Afweer en bescherming

Serologische testen worden ingezet om te kunnen inschatten hoeveel mensen in Nederland eerder met het virus besmet zijn geweest en of mensen afweer opbouwen en behouden tegen het virus. Dat onderzoekt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  bijvoorbeeld in de Pienter-Corona studie. Zo verzamelen we informatie over het aantal mensen dat in contact is geweest met het virus.  
Zo wordt steeds duidelijker  hoe lang de antistoffen tegen het virus in je bloed aanwezig blijven.  We weten nog niet of  het aantonen van antistoffen  zekerheid geeft dat beschermd bent en hoe lang je dan eventueel beschermd bent. Tot nu toe is bij een beperkt aantal mensen aangetoond dat zij voor een tweede keer besmet zijn geraakt. 

Commerciële ‘over-de-toonbank’-serologische sneltesten onbetrouwbaar

Een serologische sneltest kopen bij een commerciële aanbieder om te kijken of je het virus al gehad hebt? Dat is geen goed idee. Er zijn veel van deze zogenaamde serologische sneltesten in omloop waarvan beloofd wordt dat je met een druppeltje bloed zou kunnen zien of je het nieuwe coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus -2 al hebt gehad. Uit onderzoek blijkt dat deze testen niet betrouwbaar  zijn. Deze testen werken niet goed  bij mensen die niet heel erg ziek zijn geweest. Ook werken ze niet bij mensen die nog maar net klachten hebben. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wijst het gebruik van serologische sneltesten ook af.

Veelgestelde vragen

Kan ik met een zelftest/antistoftest ook aan een coronabewijs komen? En zo nee, waarom niet?

Nee, dat kan niet. De antistoftest toont aan dat je in het verleden besmet bent geraakt met SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Ook weten we nog niet goed welke hoeveelheden antistoffen in het bloed overeenkomen met voldoende bescherming.

Waarom is een antistoftest niet genoeg voor een coronabewijs, terwijl je na besmetting beter bent beschermd dan na vaccinatie?

Een voorwaarde voor een coronabewijs is dat je in de afgelopen 180 dagen een infectie had, veroorzaakt door SARS-CoV-2. Ook al kun je meten dat er antistoffen in het bloed aanwezig zijn, weet je niet wanneer de infectie heeft plaatsgevonden.

Waarom kan ik geen antistoftest laten doen via een officiële instantie?

Of een antistoftest meerwaarde heeft in de bestrijding tegen SARS-CoV-2 is op dit moment nog niet duidelijk, daarom wordt deze dan ook niet aangeboden.

Ik heb een antistoftest laten doen, die zegt dat ik positief ben. Betekent dat dat ik nu beschermd ben?

Een juiste duiding hangt af van type (antistof)test dat gebruikt is en de relatie tussen de hoeveelheid gemeten antistoffen en mate van bescherming. Dit is op dit moment onvoldoende bekend.

Uit studies blijkt dat je na een besmetting meer antistoffen hebt dan na vaccinatie. Waarom geldt dit dan niet als coronabewijs?

Op dit moment is het mogelijk om een coronatestbewijs te krijgen als je in de afgelopen 180 dagen besmet bent geweest met het virus. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan of deze periode wellicht verlengd kan worden.