Om te bepalen of iemand op dit moment COVID-19 heeft, kunnen verschillende testen ingezet worden. In de onderstaande tabel staat welke test je in welke situaties zou kunnen krijgen. Je kunt niet zelf kiezen voor een bepaalde test. Het kan zijn dat een type test (nog) niet beschikbaar is voor een doelgroep of in een regio. In Nederland regelt de Rijksoverheid samen met GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst en LCDK de testcapaciteit en implementatie.

Waarschijnlijk kunnen de ademtest en antigeensneltest binnenkort ook in enkele hieronder genoemde situaties ingezet worden. Of ze voor die situaties geschikt zijn, wordt nog onderzocht. De onderstaande tabel is een samenvatting van een OMTOutbreak Management Team-advies van 30 december 2020.

 

  Personen met recente klachten  

1

Ernstig zieke personen (kwetsbaar en niet-kwetsbaar) die zich melden bij de gezondheidszorg (bijvoorbeeld huisarts, SEHSpoedeisende Hulp)

1](LAMP-)PCRpolymerase chain reaction

2] Antigeensneltest – negatieve uitslag moet men bevestigen met (LAMP-)PCR

2

In instelling en kwetsbaar

1] (LAMP-)PCR

2] Antigeensneltest – negatieve uitslag moet men bevestigen met (LAMP-)PCR

3

Niet in instelling en kwetsbaar

(LAMP-)PCR of antigeensneltest

 Een antigeensneltest is mogelijk bij kwetsbare personen met recente milde klachten zoals lichte verkoudheidsklachten.

 Krijg je na een negatieve testuitslag opnieuw klachten of worden de klachten erger. Laat je dan opnieuw testen. Of bel je huisarts indien nodig. 

4

Werkt met of is in contact met kwetsbare personen (zorgmedewerkers, mantelzorgers, bezoekers aan instellingen waar kwetsbare personen verblijven)

(LAMP-)PCR of (herhaalde) antigeensneltest of ademtest

 Een ademtest kan een besmetting goed uitsluiten maar niet goed aantonen. Een positieve ademtest moet daarom altijd met een andere test bevestigd worden.

 Bij zorgmedewerkers dient een negatieve uitslag van de antigeensneltest bevestigd te worden met (LAMP-)PCR.

 Krijg je na een negatieve testuitslag opnieuw klachten of worden de klachten erger. Laat je dan opnieuw testen. Of bel je huisarts indien nodig. 

5

Niet kwetsbare personen

(LAMP-)PCR of antigeensneltest of ademtest

 Krijg je na een negatieve testuitslag opnieuw klachten of worden de klachten erger. Laat je dan opnieuw testen. Of bel je huisarts indien nodig. 

  Personen zonder klachten  
6 Met bekende blootstelling (i.h.k.v. bron en contactonderzoek & Coronamelder-notificatie) (LAMP-)PCR
7 Screening in instellingen waar kwetsbare personen verblijven (i.h.k.v. uitbraakonderzoek)

(LAMP-)PCR of (herhaalde) antigeensneltest Waarbij een negatieve antigeensneltest bevestigd wordt met (LAMP-)PCR

8 Screening in geval van andere clusters (i.h.k.v. uitbraakonderzoek in andere instellingen, scholen, werksituaties, etc.)

(LAMP-)PCR of (herhaalde) antigeentest

 Mocht je klachten krijgen, laat je dan opnieuw testen.

9 Terugkeer uit het buitenland

(LAMP-)PCR of antigeensneltest

Tijdens de quarantaineperiode kan vanaf dag 5 een  (LAMP-)PCR of antigeensneltest ingezet worden.

 Mocht je klachten krijgen, laat je dan opnieuw testen

10

Zonder bekende blootstelling

 Grootschalig testen is nu niet van toepassing vanwege de strenge lockdown (tenzij onderdeel van onderzoek). Hiermee zal ervaring worden opgedaan zodra de aantallen besmettingen sterk zijn afgenomen.

Testkeuze afhankelijk van testdoel en wel/geen kwetsbare personen

Antigeensneltesten zijn inzetbaar bij gezonde doelgroepen, met kortdurende geldigheid (maximaal 48 uur) van een negatieve testuitslag voor het specifieke testdoel 1.

Mocht je klachten krijgen, laat je dan opnieuw testen.

 

Bijvoorbeeld: een jonge, gezonde verpleegkundige ‘mag’ – zodra dat weer is toegestaan - wel met een fout-negatieve antigeensneltest naar een festival, maar dient dezelfde testuitslag niet te gebruiken om drie dagen later aan het werk te gaan, waar hij voor oudere, kwetsbare patiënten zorgt.