Alle maatregelen om verspreiding van COVID-19 te voorkomen vind je op Rijksoverheid.nl

Wat kan ik doen om verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen?

•    Was vaak uw handen.
•    Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
•    Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
•    Schud geen handen.
•    Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
•    Werk zoveel mogelijk thuis. 

Wordt het nieuwe coronavirus via de lucht verspreid?

Het nieuwe coronavirus  verspreidt zich vooral via de grotere druppeltjes die niet lang in de lucht blijven hangen en die zich normaal gesproken niet over grotere afstand verspreiden.
Er is geen duidelijk bewijs dat het nieuwe coronavirus zich in de kleinste druppeltjes over grotereafstand via de lucht kan verspreiden. Verder besmetten patiënten met het nieuwe coronavirus gemiddeld tussen de 2 en 4 nieuwe personen, wanneer er geen maatregelen genomen worden (R0). Bij verspreiding via de lucht is dit aantal veel hoger. Zo besmet één mazelenpatiënt gemiddeld 17 andere mensen.
Of verspreiding via de lucht met kleine druppeltjes en/of aerosolen een rol speelt bij zingen of sporten wordt op dit moment verder bekeken.

Zie ook: ECDC risk assesment 23 april 2020 (pdf).

Lees meer over Verspreiding van COVID-19

Wat zijn de ziekteverschijnselen van COVID-19?

De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij COVID-19 zijn:

  • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
  • Hoesten
  • Benauwdheid
  • Verhoging of koorts
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Daarnaast kunnen bij COVID-19 ook de volgende 6 klachten bij mensen wisselend voorkomen, soms in combinatie met deze belangrijkste klachten: spierpijn, pijn achter de ogen, algeheel niet lekker voelen, hoofdpijn, vermoeidheid en verminderde eetlust.

Minder voorkomende klachten bij COVID-19 zijn: koude rillingen, algehele pijnklachten, buikpijn, pijn bij de ademhaling, duizeligheid, schorre stem, prikkelbaarheid/verwardheid, diarree, overgeven, misselijkheid, ooginfectie, verschillende huidafwijkingen.

Soms zijn de klachten zo erg dat je moet worden opgenomen in het ziekenhuis. 

Wanneer moet ik de huisarts bellen?

Je belt de huisarts als je zieker wordt, of als je medische hulp nodig hebt, bijvoorbeeld als je hoge koorts krijgt of moeilijk ademt. Ga niet naar de huisarts of het ziekenhuis toe, maar bel de huisarts.

Lees meer over de Ziekte COVID-19

Waarom is de 1,5 m maatregel voor jonge kinderen onderling minder streng?

Dat komt doordat kinderen een kleinere rol spelen in de verspreiding dan volwassenen. We weten dat er weinig kinderen zijn met COVID-19 en dat als kinderen ziek worden, de ziekte milder verloopt. Uit lopend onderzoek lijkt het dat de overdracht van het virus van kinderen onderling of van kinderen naar volwassenen minder vaak voorkomt. Naar school gaan en buitenspelen kan dus gewoon.
Toch is het verstandig om het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen kinderen en ouders en tussen ouders onderling zoveel mogelijk te beperken. Daarom moet de 1,5 meter maatregel wel zoveel mogelijk toegepast worden. Zeker tussen basisschoolleerlingen en leraren. Het is ook heel belangrijk dat kinderen regelmatig hun handen met water en zeep wassen, en hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.

Lees meer over Kinderen en COVID-19

Wanneer wordt iemand getest op COVID-19? 

Als mensen klachten hebben die op COVID-19 wijzen, moeten ze thuis blijven totdat ze minstens 24 uur geen klachten hebben. De (huis)arts kan afwegen of een test bijdraagt aan de behandeling of de verzorging van een patiënt. Indien mogelijk kan de huisarts de patiënt zelf testen of hierover overleggen met de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst. Zorgmedewerkers met klachten die wijzen op het nieuwe coronavirus kunnen getest worden door de GGD. De GGD volgt hierin de richtlijn van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Vanaf 1 juni kan iedereen met een of meer van de symptomen van COVID-19 zich laten testen. Zie ook de achtergrondpagina over testen.Lees meer over testen op COVID-19

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een COVID-19 besmetting meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies.

Lees meer over Zwangerschap en COVID-19

Kan mijn huisdier besmet worden met het nieuwe coronavirus?

Er zijn wereldwijd enkele gevallen van huisdieren die besmet zijn met het nieuwe coronavirus, waaronder een hond en enkele katten in Nederland. Meestal waren de eigenaren van het dier ook ziek en positief getest op het nieuwe coronavirus. De kans dat een huisdier besmet raakt en vervolgens een ander dier of mens besmet is zeer klein in vergelijking met besmetting van mens-op-mens.
Lees meer over huisdieren en COVID-19

Kan ik ziek worden van het nieuwe coronavirus als ik ergens spullen of oppervlakken aanraak of vastpak?

De kans is klein dat je ziek wordt als je bijvoorbeeld in een winkel of bij iemand op bezoek spullen of oppervlakken aanraakt of vastpakt. Door niet met je met de handen in het gezicht te komen en regelmatig goed de handen te wassen voorkom je dat je ziek wordt. Was meteen je handen na het aanraken van oppervlakken of spullen van iemand die (mogelijk) COVID-19 heeft.

Lees meer over hygiene en COVID-19

Kan iemand zonder symptomen het nieuwe coronavirus (COVID-19) overdragen?

Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij hoest en/of niest en hoe meer virus hij kan verspreiden. Er zijn aanwijzingen dat iemand zonder symptomen besmettelijk kan zijn. Maar het is onduidelijk in hoeverre zij bijdragen aan de totale verspreiding van het nieuwe coronavirus. Onderzoek moet dit verder uitwijzen.

Heeft het nut om mensen te screenen op koorts, of klanten op koorts te testen ?

Koorts kan door verschillende ziekten veroorzaakt worden. Het is goed mogelijk dat iemand koorts heeft door een andere ziekteverwekker dan het nieuwe coronavirus. Ook kun je COVID-19 hebben zonder dat je koorts krijgt of je koortsig voelt. Tot slot kun je koorts onderdrukken door gebruik te maken van bijvoorbeeld paracetamol.
Kortom, een koortstest is geen goede manier om mensen te screenen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

Ik heb hooikoorts. Mag ik naar buiten?

In principe wel. Als je hooikoorts hebt, heb je elk jaar dezelfde klachten in ongeveer dezelfde periode. Je kan dan goed aanvoelen of het ‘die klachten van de hooikoorts’ zijn. Bij twijfel of als de klachten anders aanvoelen blijf thuis.

Hebben mensen die een griepprik hebben gehad een voordeel of nadeel met het nieuwe coronavirus?

De griepprik biedt bescherming tegen griep. Het beschermt niet tegen andere virussen, zoals het nieuwe coronavirus. Er is geen bewijs dat mensen die de griepprik hebben gehad vatbaarder zijn voor het nieuwe coronavirus. Je weerstand vermindert niet na een griepprik. Ook is er geen bewijs dat de griepprik zelf een grotere kans op COVID-19 geeft. Daarnaast heeft een griepprik geen invloed op hoe erg de klachten zijn, als je ziek wordt.