Figuur 1: Aantal meldingen per 100.000 inwoners per leeftijdsgroep (13 december 2021 tot en met 23 januari 2022)

* Het dagelijks aantal positieve COVID-19 meldingen van het RIVM loopt op dit moment achter bij de daadwerkelijke meldingen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Dit heeft te maken met de huidige hoge aantallen, waardoor de cijfers vertraagd vanuit het systeem van de GGD’en worden verstuurd naar het RIVM. Sinds 18 tot en met 25 januari is er een onderrapportage van circa 60.000 meldingen. Er wordt gewerkt aan een technische oplossing om deze achterstand in te lopen en te verhelpen, maar dat zal enige tijd duren. Het reproductiegetal dat gebaseerd is op deze meldingen, kan door deze achterstand mogelijk tijdelijk iets te laag uitvallen, wat bijgesteld wordt wanneer de achterstand in de meldingen is ingehaald.

** Stichting NICE en de ziekenhuizen kunnen nog geen onderscheid maken in het aantal patiënten dat vanwege COVID-19 werd opgenomen en het aantal patiënten dat met een positieve SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 test, maar voor een andere reden, in het ziekenhuis werd opgenomen. Hier wordt aan gewerkt.