Er zijn 3 belangrijke maatregelen tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus: als je klachten hebt, blijf je thuis; een goede hygiëne en 1,5 meterafstand houden van anderen. Dit heeft voor de meeste mensen invloed op of en hoe mensen hun werk kunnen doen. Hieronder geven we meer informatie voor verschillende beroepsgroepen.

Bedrijven en instellingen

Een deel van de vanuit overheidsredenen gesloten voorzieningen gaat weer open. Het gaat bijvoorbeeld om restaurants en cafés, bioscopen en culturele instellingen. Uiteraard moeten de mensen in deze voorzieningen zo veilig mogelijk kunnen werken en moet het ook voor bezoekers  veilig zijn. Dat kan als:

  • Een gezondheidscheck wordt gedaan
  • De bezoekersstroom wordt beheerst
  • Medewerkers en bezoekers afstand van elkaar kunnen houden
  • Medewerkers en bezoekers de hygiënerichtlijnen kunnen toepassen.

Voor de brancheverenigingen heeft het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een handreiking opgesteld. Brancheverenigingen kunnen met deze adviezen eigen protocollen uitwerken. De handreiking is ook te gebruiken door bedrijven en instellingen die niet vanuit overheidsredenen gesloten zijn.  

Contactberoepen

Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Dit zijn beroepen waar er vaak en nauw contact met anderen is binnen een afstand van 1,5 meter. Uiteraard moeten de mensen in deze beroepen zo veilig mogelijk kunnen werken en ook moet het voor klanten veilig zijn. Bij het opstarten van de werkzaamheden is het belangrijk dat:

  • Het werk zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand wordt georganiseerd.
  • Er gewerkt wordt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen door middel van een gezondheidscheck bespreken of het bezoek een risico oplevert.

Voor de brancheverenigingen/sectoren is een handreiking opgesteld. Op basis hiervan kunnen zij protocollen opstellen. Deze protocollen bieden de ondernemers houvast hoe zij in de ‘anderhalvemeter’-samenleving’ hun bedrijf/praktijk weer kunnen opstarten. Bekijk voor meer informatie de website van de Rijksoverheid.

Leraren en pedagogisch medewerkers

Sinds 11 mei zijn alle scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs geopend. Net als de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Vanaf 2 juni geldt dat ook voor het voortgezet onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en nieuwkomersonderwijs. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Mantelzorgers, PGB-gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers palliatieve zorg

Uitgangspunt in zorg en ondersteuning is dat kwetsbare mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, tenzij het echt niet anders kan. Mantelzorgers, vrijwilligers die palliatieve zorg thuis bieden en andere informele en professionele zorgverleners die thuis verzorging en verpleging leveren zijn hierbij van cruciaal belang. Voor deze groep is er een richtlijn voor persoonlijke beschermingsmiddleen (PBM) opgesteld. 

Zorgprofessionals

Voor zorgprofessionals zijn richtlijnen en draaiboeken over het nieuwe coronavirus beschikbaar. Op de pagina voor zorgprofessionals  is informatie te vinden voor zorgmedewerkers binnen het ziekenhuis en buiten het ziekenhuis. Denk bijvoorbeeld aan zorgverleners in de huisartsenzorg, wijkzorg, WmoWet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen-ondersteuning, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, ambulancezorg, woonzorgcentra,  kleinschalige woonvormen en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZgeestelijke gezondheidszorg).