Als je zwanger bent of net een kindje hebt gekregen, maak je je misschien zorgen over het coronavirus (SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2). Voor zover bekend lijken zwangere vrouwen geen verhoogd risico te hebben om besmet te worden met het nieuwe virus: ze lijken niet ontvankelijker voor het virus dan personen die niet zwanger zijn. Uiteraard blijft het van belang de geldende maatregelen goed op te volgen.

Op basis van de beschikbare gegevens is er geen bewijs om aan te nemen dat SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 de kans verhoogt op een miskraam of aangeboren afwijking. Wel zijn de afgelopen periode enkele risicofactoren naar voren gekomen die de kans vergroten dat de ziekte COVID-19 ernstiger verloopt bij zwangere vrouwen. Dit geldt vooral voor zwangere vrouwen die tot de  risicogroepen behoren. Overdracht van het virus van moeder naar kind komt voor, maar de wetenschappelijke kennis over hoe vaak en wanneer dit in de zwangerschap gebeurt, is beperkt. Hieronder vind je verdere informatie over zwangerschap en COVID-19.

Informatie voor professionals zie 
Zwangerschap, (werk) en COVID-19.

Het coronavirus SARS-CoV-2 als je zwanger bent

De gevolgen van COVID-19 lijken bij een gezonde zwangere vrouw meestal niet anders te zijn dan bij andere luchtweginfecties die koorts en longontsteking kunnen veroorzaken. Dat geldt voor zowel het kind als de moeder.

Zwangere vrouwen hebben meer risico om ernstig ziek te worden van COVID-19 en zwangerschapscomplicaties te ontwikkelen. Hierdoor hebben zij een verhoogde kans om in het ziekenhuis of op de ICintensive care terecht te komen.

Zwanger en risicogroepen

Voor zwangere die tot een risicogroep behoren is de kans op een ernstiger verloop van COVID-19 groter. Ook zwangere vrouwen van 35 jaar en ouder,  met overgewicht (BMIBody Mass Index van 30 of hoger) of met een niet-westerse achtergrond hebben een hoger risico op een ernstiger beloop.

Zwangerschap en werk

Als gezonde zwangere kun je in principe gewoon blijven werken. Houd je goed aan de landelijke maatregelen en aan de gangbare hygiënemaatregelen, regels en protocollen op je werk. Ben je zwanger en behoor je tot één van de risicogroepen voor COVID-19, dan is het belangrijk om samen met je werkgever naar jouw individuele situatie te kijken. Hierbij adviseert de bedrijfsarts en kun je ook een behandelaar betrekken, zoals een gynaecoloog of verloskundige. Als je bijvoorbeeld als zorgmedewerker werkt, of in de kinderopvang dan kan het zijn dat je werkgever een eigen beleid voor zwangere vrouwen heeft opgesteld. Vraag ernaar bij je werkgever. Verder kun je altijd vragen naar een advies van de bedrijfsarts. 

Bij sommige beroepen geldt dat je recht hebt op vervangend werk vanaf 28 weken zwangerschap wanneer afstand houden niet lukt (zoals in contactberoepen of de kinderopvang). De verplichting om 1,5 meter afstand te houden als basismaatregel vervalt per 25 september. Maar voor zwangere vrouwen is het nog steeds verstandig om 1,5 meter afstand te houden om 1,5 meter afstand te houden om veilig en gezond te kunnen werken. Het advies hierover wordt daarom nog niet aangepast.

Geen verhoogde kans op miskraam

Voor zover bekend is er geen aanleiding om aan te nemen dat sprake is van een verhoogde kans op een miskraam, verlies van het ongeboren kind of aangeboren afwijkingen bij het kind door een infectie met dit virus.  

Voorzorgsmaatregelen bij een zwangerschap

De coronamaatregelen gelden natuurlijk ook voor zwangere vrouwen. Als je zwanger bent, hoef je geen extra voorzorgsmaatregelen te nemen. De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen zijn:

 • Blijf bij klachten thuis en laat je bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst testen
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen
 • Was je handen regelmatig met water en zeep, in ieder geval als je thuiskomt
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na gebruik

Klachten tijdens zwangerschap?

Ben je zwanger en voel je je niet lekker? Houd de klachten dan goed in de gaten. De symptomen van COVID-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt, kunnen divers zijn. Sommige mensen lijken er amper iets van te merken, dit geldt ook voor zwangeren, anderen worden ernstig ziek.  Heb je milde klachten zoals:

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Blijf thuis en laat je testen. Zo zorg je ervoor dat je anderen niet kan besmetten. Houd altijd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand tot andere mensen.  Je mag weer naar buiten als de testuitslag negatief is (geen COVID-19).

Klachten en/of hoge koorts? 

Ben je zwanger en heb je klachten passend bij COVID-19 en/of hoge koorts? Neem dan direct contact op met de huisarts of de verloskundige. Hoge koorts kan bijvoorbeeld weeën opwekken. Ook als je twijfelt of vragen hebt, kun je het beste de huisarts of verloskundige bellen. 

Kan ik in het ziekenhuis bevallen?

Ja, je kunt in het ziekenhuis bevallen. Overleg dit met je verloskundige.

Ik ben besmet met SARS-CoV-2, mag ik thuis bevallen?

Overleg met je verloskundige of je thuis mag bevallen.

Verzorging van je pasgeboren baby als je COVID-19 hebt 

Contact met je baby versterkt de band tussen ouder en kind. Als een van de ouders of verzorgers COVID-19 heeft, is het belangrijk om bij de verzorging extra maatregelen te nemen. Met de extra maatregelen maak je het risico op besmetting naar je baby zo klein mogelijk. Kinderen worden vaak niet erg ziek van het virus, maar het blijft belangrijk om ervoor te zorgen dat je kindje niet besmet raakt.

Extra maatregelen bij (borst- en fles)voeding en verzorging 

Er zijn geen aanwijzingen dat een baby via de borstvoeding besmet kan worden met het virus. Het geven van borstvoeding heeft veel voordelen. Je kunt dus prima borstvoeding geven, ook als je COVID-19 hebt. 
Bij (borst- en fles)voeding, verzorging en de contactmomenten zoals knuffelen, is het belangrijk om de volgende extra maatregelen te nemen:

 • Zorg voor goede hygiëne, zoals goed je handen wassen bij elke voeding en verzorging. 
 • Draag een medisch mondkapje als je dicht bij je baby bent (minder dan 1,5 meter). Het mondkapje kan maximaal drie keer gebruikt worden (of 3 uur achtereen). 

Deze aanbevelingen gelden totdat iemand niet meer besmettelijk is en geldt ook voor andere leden van hetzelfde huishouden als zij COVID-19 hebben. Overleg met de GGD hoe lang besmettelijkheid duurt.

Ouders/verzorgers die niet besmet zijn, hoeven geen mondkapje te dragen. Wel wordt hen geadviseerd bij elk contactmoment de hygiënemaatregelen goed toe te passen. Heb je klachten die kunnen passen bij COVID-19? Blijf thuis en laat je bij de GGD testen. De verloskundige, kraamverzorgende of huisarts kunnen je informeren over het verzorgen van je pasgeboren baby als je COVID-19 hebt.

Vaccinatie tijdens zwangerschap

Vaccinatie tijdens de zwangerschap is veilig, effectief en van groot belang. Bij zwangere vrouwen bestaat een hoger risico op het ontwikkelen van ernstige ziekte door COVID-19 dan voor niet-zwangere vrouwen. Ook kunnen er zwangerschapscomplicaties optreden met risico’s voor moeder en kind.

Ook het CDCCenters for Disease Control and Prevention 'het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van de Verenigde Staten’) adviseert zwangere vrouwen met klem om zich te laten vaccineren.

Veelgestelde vragen

Ik werk in een ziekenhuis of andere zorginstelling (intramuraal), kan ik de hele zwangerschap blijven werken?

Tot 28 weken zwangerschap kun je de normale werkzaamheden blijven uitvoeren, ook de zorg voor COVID-19-patiënten. Natuurlijk moet je je hier volgens de geldende protocollen en maatregelen beschermen (bijvoorbeeld door het gebruik van o.a. mondneusmasker). Vanaf 28 weken wordt het afgeraden om COVID-19 gerelateerde zorg te verlenen. Vervangende werkzaamheden kun je wel blijven uitvoeren, zo nodig kun je hierover overleggen met de bedrijfsarts. 

Ik werk in de zorg maar niet in een zorginstelling (extramuraal; ik ben bijvoorbeeld huisarts of wijkverpleegkundige), kan ik de hele zwangerschap blijven werken?

Tot 28 weken zwangerschap kun je de normale werkzaamheden blijven uitvoeren, ook de zorg voor COVID-19-patiënten. Natuurlijk moet je je hier volgens de geldende protocollen en maatregelen beschermen (bijvoorbeeld door het gebruik van o.a. mondneusmasker). Vanaf 28 weken mag je geen COVID-19 gerelateerde zorg meer verlenen. Daarnaast moet je in je werk tijdens je werkzaamheden 1,5 meter afstand kunnen houden. Als dit niet mogelijk is, dien je passende alternatieve werkzaamheden aangeboden te krijgen, zo nodig kun je hierover overleggen met de bedrijfsarts.

Ik ben zwanger en werk op een kinderdagverblijf, een school of BSO, kan ik de hele zwangerschap blijven werken?

Tot 28 weken zwangerschap kun je in principe gewoon blijven werken. Natuurlijk gelden hier ook de landelijke maatregelen en hygiëneadviezen. Indien je geen 1,5 meter afstand van collega’s, ouders/verzorgers en kinderen* kunt houden tijdens je werk, is het advies om vanaf 28 weken vervangende werkzaamheden te gaan doen waarbij dit wel kan. Zo nodig kun je hierover overleggen met de bedrijfsarts. 
*Dit geldt ook als je met kinderen 0-4 jaar werkt.

Ik werk in een ander beroep, kan ik de hele zwangerschap blijven werken?

Tot 28 weken zwangerschap kun je in principe gewoon blijven werken. Natuurlijk gelden hier ook de landelijke maatregelen en hygiëneadviezen. Indien je geen 1,5 meter afstand kunt houden tijdens je werk, bijvoorbeeld tot collega’s of klanten, dan is het advies om vanaf 28 weken vervangende werkzaamheden te gaan doen waarbij dit wel kan. Zo nodig kun je hierover overleggen met de bedrijfsarts.

Ik ben zwanger, is een vaccinatie veilig?

Ja, vaccinatie tegen COVID-19 is veilig en effectief. Nu je zwanger bent is vaccinatie juist extra belangrijk. COVID-19 kan bij zwangere vrouwen ernstiger verlopen en complicaties geven, ook voor de ongeboren baby.

Ook in geval van borstvoeding is vaccinatie veilig, het is niet aannemelijk dat het vaccin in de borstvoeding terecht komt.