Zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis zijn bijvoorbeeld zorgverleners in de huisartsenzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, woonzorgcentra, kleinschalige woonvormen en ambulancezorg.

Inzet en testbeleid zorgmedewerkers

 Het Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding) heeft de uitgangspunten voor een optimale inzet van medewerkers in de zorg gepubliceerd: Uitgangspunten inzetten en testen zorgmedewerkers. Deze algemene uitgangspunten zijn voor verschillende sectoren vertaald naar een sectorspecifiek advies:

Persoonlijke beschermingsmiddelen buiten het ziekenhuis

Zie https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis voor de uitgangspunten voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PMB) buiten het ziekenhuis.

Voor de volgende sectoren is het beleid PBMpersoonlijke beschermingsmiddelen nader uitgewerkt:

Zodra meer sectorspecifieke adviezen gereed zijn, zullen wij op deze pagina doorverwijzen naar deze producten.

Protocol zorgmedewerkers na contact met een bevestigde patiënt met COVID-19

Zie LCI-richtlijn COVID-19 Maatregelen voor de maatregelen bij zorgmedewerkers (binnen en buiten het ziekenhuis) die contact hebben gehad met een bevestigde patiënt met COVID-19.