Welke maatregelen moet ik nemen in mijn dagelijkse werk?

Geef de cliënt geen hand meer. Pas de standaard hygiënemaatregelen toe: Hygiene adviezen Thuiszorg. Pas regelmatig en op de juiste momenten handhygiëne toe. Als je moet hoesten of niezen doe dit dan in je elleboog, of in een papieren zakdoek. Houd zo veel mogelijk anderhalve meter afstand wanneer de zorg dit toelaat. 

Welke maatregelen pas ik toe bij een cliënt met klachten die bij een coronavirusinfectie passen?

Pas de normale hygiëneregels toe en draag daarbij persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag handschoenen, schort, bril en tenminste een chirurgisch mondneusmasker. Bij aerosolvormende handelingen, zoals het uitzuigen van een trachea-canule gebruik je een FFP2-masker. Heb je alleen vluchtig contact, zoals bijvoorbeeld het aanreiken van medicijnen of een glas water, of blijf je op meer dan 1,5 meter afstand van de cliënt, dan zijn de normale hygiënemaatregelen voldoende. Lees: meer informatie persoonlijke beschermingsmiddelen (PMB)

Wanneer trek ik de persoonlijke beschermingsmiddelen aan?

Meteen bij binnenkomst en voor contact met de cliënt.

Waar moet ik op letten bij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen?

Bij het aantrekken: eerst het schort, dan het mondneusmasker en daarna de handschoenen, waarbij de handschoen over de manchet gaat van de mouw.
Voor een goede bescherming door een ademhalingsbeschermingsmasker is het belangrijk dat deze goed aansluit op het gezicht van de drager. Als deze niet goed aansluit, is er risico op het inademen van besmette lucht via de lekken. Wie een aansluitend ademhalingsmasker draagt, moet glad geschoren zijn ter hoogte van de randen van het masker. Zorg dat de neusklem goed aansluit op de neus. Ieder masker heeft deze klem, een metalen beugeltje wat goed moet worden aangedrukt op de neus.
Bij het uittrekken: verwijder eerst de handschoenen, pas dan handhygiëne toe, trek het schort uit, verwijder het mondneusmasker en pas wederom handhygiëne toe.   

Kan ik werken als ik zelf klachten heb?

Zorgmedewerkers met koorts blijven thuis tot 24 uur nadat de klachten zijn verdwenen.
Een hoestende/ niezende medewerker zonder koorts, die zorg verleent aan ouderen (>70jaar) en personen met ernstig onderliggend lijden dient een chirurgisch mondneusmasker te dragen.  Dit geldt indien er  sprake is van persoonlijke verzorging of lichamelijk onderzoek. Dit geldt niet bij vluchtig contact of als de afstand tot de cliënt groter is dan 1,5 meter. 

Hoe wordt het virus overgedragen?

Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus door iemand zonder deze klachten een kleine rol te spelen. Het virus gaat van de een naar de ander door te hoesten of te niezen, via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij hoest en/of niest en hoe meer virus hij kan verspreiden. Als iemand nog niet ziek is en nog niet hoest of niest, zal hij daarom ook nog niet besmettelijk zijn voor anderen.

Gelden er andere regels als er ook medebewoners zijn?

Als een patiënt met klachten ook huisgenoten heeft, zijn er extra maatregelen om te voorkomen dat de huisgenoten ziek worden. Die lees je in de informatie die beschikbaar is voor de patiënten en gezinsleden. Dit wordt bereikt door de zieke in een eigen ruimte te laten verblijven, veelal de slaapkamer, en de huisgenoten elders. De patiënt neemt extra maatregelen wanneer deze de kamer verlaat en andere gemeenschappelijke ruimtes in de woning betreedt indien daar huisgenoten aanwezig zijn. Bij voorkeur is de patiënt echter niet in een gemeenschappelijke ruimte op het moment dat er huisgenoten aanwezig zijn.
Voor de thuiszorgmedewerker is er geen verschil in handelen bij thuisisolatie met of zonder huisgenoten. Pas de normale hygiëneregels toe en gebruik de genoemde persoonlijke beschermingsmiddelen zowel in de ruimtes waar de patiënt verblijft als waar de huisgenoten verblijven.

Hoe moet er in de woning schoongemaakt worden?

Als de cliënt klachten heeft en verblijft in een woning zonder huisgenoten, reinig dan huishoudelijk zoals in een normale situatie. Bij het reinigen worden zoveel virussen weggehaald dat de kans op besmetting heel klein wordt. Gebruik handschoenen en pas na uittrekken van de handschoenen handhygiëne toe.
Als de patiënt in thuisisolatie zit en er wel andere huisgenoten zijn, moeten na het bovenstaande ook de contactpunten, zoals deurkrukken en de toiletbediening, extra gereinigd worden met huishoudbleek (de gebruikelijke concentratie is 40.000 ppmparts per million parts per million  chloor in een fles). Maak hiervoor een verse oplossing in de verhouding van 250 ml bleekmiddel op 10 liter water. Alcohol met een minimale concentratie van 70% is ook effectief. Gebruik bij reiniging altijd wegwerphandschoenen en pas na de schoonmaak handhygiëne toe.