Om zicht te houden op het aantal geteste personen op SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 in Nederland, en het aantal positief geteste personen, zijn alle laboratoria in Nederland die diagnostiek voor SARS-CoV-2 uitvoeren, gevraagd om vanaf 9 maart deze data dagelijks te melden. Het aantal personen met een positieve uitslag is lager dan het aantal in Osirisinformation system gemelde patiënten, omdat (nog) niet alle laboratoria (dagelijks) melden aan de virologische dagstaten.

Virologische dagstaat 03-04-2020. Meldingen t/m 24-03-2020 zijn samengevoegd.

Indien een laboratorium op een later moment instroomt en voor het eerst meldt, worden de totale aantallen tot dan toe gemeld. Hierdoor kan een piek ontstaan in de getoonde aantallen in de tabel. 

In het weekend worden er geen virologische labstaten gemeld.