Op deze webpagina staan de veel gestelde vragen over de coronavaccinatie voor kinderen van 6 maanden t/m 4 jaar met een medisch hoog risico om ernstig ziek te worden na een corona-infectie.  Ook staan hier de verwijzingen naar de adviezen van de Gezondheidsraad en besluiten van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de vaccinatie van kinderen van 6 maanden t/m 4 jaar met medisch hoog risico.

Veelgestelde vragen

Kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar met een medisch hoog risico op ernstig beloop van corona ontvangen vanaf 12 januari een uitnodigingsbrief via de behandelend kinderarts. Denk hierbij aan kinderen met ernstige hart- of longproblemen of ernstige afweerstoornissen. 

Kinderen krijgen een kinderdosis van het vaccin van Pfizer. Deze kinderdosering is speciaal voor kinderen gemaakt en goedgekeurd door het EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency) (European Medicines Agency). Kinderen van 6 maanden tot en met 4 jaar krijgen een lagere hoeveelheid werkzame stof (3 microgram) dan  kinderen vanaf 5 jaar. 

Deze lagere dosis is voldoende voor een goede afweerreactie bij jonge kinderen. Wel krijgen deze kinderen 3 prikken in de basisserie in plaats van 2 prikken. Ook als kinderen groter of juist kleiner zijn dan hun leeftijdsgenoten, is de kinderdosis geschikt voor een goede immuunreactie.
 

In de bijsluiter van het vaccin staan onderstaande bijwerkingen genoemd die kunnen optreden bij zuigelingen en jonge kinderen:

  • Pijn op de prikplek
  • Sufheid
  • Prikkelbaarheid
  • Koorts
  • Rode huid op de plek van de prik
  • Verminderde eetlust

De bijwerkingen treden vooral op in de eerste twee dagen na de vaccinatie. Ook verdwijnen de bijwerkingen meestal binnen 1-2 dagen. In zeer zeldzame gevallen kan er ook een ontsteking van de hartspier (myocarditis) of van het hartzakje (pericarditis) ontstaan na vaccinatie. Deze zeldzame bijwerking van de vaccinatie wordt vaker gezien bij jongvolwassen mannen. Er zijn momenteel nog geen gevallen geregistreerd van een ontsteking van de hartspier (myocarditis) of van het hartzakje (pericarditis) bij jonge kinderen.  

Op dit moment is nog onbekend hoe lang het vaccin bescherming zal geven.

Kinderen onder de 5 jaar met een hoog medisch risico krijgen 3 vaccinaties aangeboden voor goede bescherming tegen corona. 

In de bijsluiter van het vaccin staat dat de 2de prik drie tot vier weken na de 1ste prik gegeven mag worden. Tussen de 2e en de 3e prik moet minimaal acht weken zitten.

De vaccinaties worden gegeven bij speciale locaties van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). 

Het advies is om 2 weken tijd tussen de coronaprik en andere vaccinaties(s) te houden. Houd daar rekening mee bij het maken van een afspraak voor de coronaprik.  

Als de koorts onder de 38.5 graden is, mag jouw kind gewoon gevaccineerd worden. Ook als de koorts een dag eerder nog boven de 38.5 was. Is de koorts hoger dan 38.5 graden? Wacht dan met de vaccinatie tot je kind beter is. 

Nee. Vaccinatie is een vrijwillige keuze maar wordt wel geadviseerd bij kinderen tussen de 6 maanden t/m 4 jaar oud met een medisch hoog risico op ernstig beloop van corona.