Op deze webpagina vindt u informatie over het uitnodigingsproces van alle personen van 65 jaar en ouder in Nederland. Deze informatie is handig voor uitvoerende professionals (zoals GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en), maar ook voor apothekers, huisartsen en instellingsartsen.

Welke ouderen?

In Nederland is begonnen met het uitnodigen van 90-plussers die mobiel genoeg zijn om zelfstandig naar een vaccinatielocatie van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst te komen. Zij ontvingen een vaccinatie met het BioNTech/Pfizer vaccin. Inmiddels hebben mensen ouder dan 65 die nog geen vaccinatie hebben gekregen, een herinnering ontvangen om een vaccinatie te kunnen halen.

Bewoners van instellingen worden ook via hun instellingsarts of huisarts uitgenodigd. Ouderen die mobiel zijn en sneller bij GGD terecht kunnen, mogen ook naar de vaccinatielocatie van de GGD gaan. 

Niet-mobiele ouderen wachten op oproep van de huisarts

Alleen personen die mobiel zijn, kunnen via de GGD hun vaccinatie krijgen. De GGD informeert de huisarts welke personen nog niet gevaccineerd zijn en dus een oproep van hun huisarts moeten krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die liggend vervoerd moeten worden.

Uitnodigingen

Het uitnodigingspakket bevat een brief, een gezondheidsverklaring, uitleg over de vaccinatie en een toelichting op registratie bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. U vindt de documenten onderaan deze pagina.

Toestemming voor registratie 

Medewerkers van de GGD vragen bij de vaccinatielocatie mondeling toestemming aan de gevaccineerden voor het delen van gegevens vanuit het GGD registratiesysteem CoronIT met het RIVM. Het RIVM gebruikt deze gegevens onder andere om de vaccinatiegraad te monitoren.

Vragen over medische situatie

Voor vaccinatie moeten ouderen een gezondheidsverklaring invullen en meenemen naar de vaccinatielocatie. Als dat nodig is, zal een arts ter plekke kijken of iemand gevaccineerd kan worden.

  • Personen die antistollingsmedicatie gebruiken, mogen gewoon gevaccineerd worden. 
  • Het GGD callcenter vraagt mensen die bij de trombosedienst onder behandeling zijn om voorafgaand aan de vaccinatie contact op te nemen met de trombosedienst. Daar wordt bekeken of deze persoon gevaccineerd mag worden en of er nog maatregelen moeten worden genomen.

Publieksinformatie en voorlichtingsmateriaal

Ouderen met algemene vragen kunt u verwijzen naar www.coronavaccinatie.nl. Ouderen met vragen over ziekte of medicijngebruik kunnen terecht op de pagina over dit onderwerp op rivm.nl.

Documenten