Op deze pagina vindt u informatie voor de uitvoering van de COVID-19 boostervaccinatie van zorgmedewerkers. 

Zorgmedewerkers

Het gaat om zorgmedewerkers en vaste vrijwilligers van 18 jaar en ouder met patiëntencontact in:

 • ziekenhuizen
 • de revalidatiezorg
 • huisartsenpraktijken
 • huisartsenposten
 • ambulancediensten
 • particuliere klinieken
 • de geboortezorg
 • instellingen voor ouderenzorg
 • de zorg voor visueel, auditief,  lichamelijk en verstandelijk gehandicapten
 • kleinschalige woonvormen
 • de geestelijke gezondheidszorg (inclusief tbs-klinieken)
 • de ggz geestelijke gezondheidszorg-crisisdienst 
 • de wmo zorg (huishoudelijk hulp, maaltijdondersteuning, dagbesteding en maatschappelijke opvang)
 • de wijkverpleging 

Vaccin

Zorgmedewerkers worden gevaccineerd met het vaccin Comirnaty van BioNTech/Pfizer. Het maakt niet uit welk vaccin iemand als 1e en 2e prik heeft gehad. Er is geen keuzemogelijkheid.

Interval

De booster wordt gegeven minimaal 6 maanden na afronding van de volledige basisvaccinatie of zes maanden na het doormaken van een COVID-besmetting indien deze plaatsvond na de volledige basisvaccinatie. 

De boostervaccinatie dient minimaal 14 dagen vóór of 7 dagen ná de griepprik te zijn. Dit interval is vastgelegd in de bijsluiters van de vaccins en wordt aangehouden. Hiermee kunnen we de bijwerkingen van de verschillende vaccins onderscheiden. Daarnaast is onbekend wat de overlap van vaccinaties met de afweerreactie doet.

Uitnodigen en vaccineren

 • Ziekenhuizen vaccineren hun eigen medewerkers, medewerkers van revalidatie instellingen en categorale instellingen*, ambulancepersoneel, huisartsen en hun medewerkers. 
  -> ziekenhuizen, revalidatie-instellingen en categorale instellingen* nodigen hun eigen personeel uit.
  In onderstaande documenten staat de gezondheidsverklaring, de visual en informatie over toestemming.
  -> voor het ambulancepersoneel en huisartsen en hun medewerkers verzorgen de koepelorganisaties de uitnodigingen.
 • Medewerkers in andere zorgsectoren kunnen terecht op de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst-locaties. Zij krijgen hiervoor een uitnodiging. 
 • Zorginstellingen met medische dienst die dat kunnen en willen, kunnen naast hun bewoners ook zelf hun medewerkers vaccineren. **

* Aangesloten bij NVZ Nederlandse vereniging van ziekenhuizen.
** Vaccineren van eigen personeel vindt plaats conform de geldende wet- en regelgeving. De booster moet (tenzij er bezwaar is gemaakt) met behulp van de BRBA aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu worden doorgegeven. 

 

Vaccins bestellen

Ziekenhuizen bestellen via de routes die via de koepelorganisaties is gedeeld. Het eerste bestelmoment is 15 en 16 november 2021. De eerste afleverdatum is maandag 22 november. Daarna kunt u wekelijks op maandag bestellen. Meer informatie hierover kunt u vinden in de werkinstructie.  

Registratie

U kunt via de bestelapplicatie ook nieuwe registratiekaarten bestellen. De booster kan ondertussen in BRBA worden geregistreerd. Meer informatie hierover is te vinden in de werkinstructie.