Op deze webpagina vindt u informatie die u als huisarts nodig heeft over het selecteren, uitnodigen, uitvoeren, registreren en declareren van de coronavaccinatie van uw patiënten in uw huisartsenpraktijk.

Stand van zaken

Huisartsen zijn medio februari gestart met vaccinatie in de huisartsenpraktijk. Op dit moment is de vaccinatie door huisartsen bijna afgerond. Huisartsen leveren waar mogelijk nog een bijdrage aan het vaccineren van de niet-mobiele thuiswonenden uit 1961 of later. Daarvoor kan een opgetrokken spuit BioNTech/Pfizer worden opgehaald bij de plaatselijke GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst. De informatie voor dit proces staat beschreven in de werkinstructie

Geschiedenis

Voor vaccinatie in de huisartsenpraktijk is gebruik gemaakt van het AstraZeneca-vaccin. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van het vaccin startte de huisarts met vaccinatie van mensen uit 1956 tot en met 1960 van 60-64 jaar en de hoog-risicopatiënten voor COVID-19. Daarnaast konden huisartsen en zorgverlenende medewerkers die nog niet elders waren gevaccineerd ook een vaccinatie van de huisarts ontvangen. Ook de niet-mobiele thuiswonenden ouderen werden door de huisartsen aan huis gevaccineerd. Vaccinatie door huisartsen is gefaseerd uitgerold. In de Werkinstructie start COVID-19-vaccinatie met AstraZeneca door huisartsen (zie onderaan deze pagina) staat meer uitleg over dit proces. Na het Gezondheidsraad-advies van 8 april mocht AstraZeneca niet meer ingezet worden bij mensen uit 1961 of later. Hierdoor werden de doelgroepen van de huisartsen gespecifieerd met een geboortecohort van 1960 of eerder. 

Naast het vaccineren van deze doelgroepen hebben de huisartsen ook de selectie verricht en uitnodigingen verzorgd voor mensen met een medische indicatie uit 1961-2003,die jaarlijks de griepprik ontvangen. Na het besluit dat ook kinderen met een medische indicatie een uitnodiging mochten ontvangen, hebben de huisartsen ook deze selectie en uitnodiging verzorgd. 

Uitvoering vaccinatie

De richtlijnen voor de uitvoering van de vaccinatie kunt u vinden in de LCI-richtlijnen. Hier kunt u informatie vinden over het klaarmaken en uitvoeren van de vaccinatie. Informatie over het proces voor de routes van niet-mobiele thuiswonenden of over het proces van vaccinatie bij u in de praktijk vindt u in de verschillende werkinstructies. Deze werkinstructies u onderaan de pagina.  

Registratie

Vaccinatie van patiënten registreert u in uw HIShuisartsinformatie-systeem. Bij toestemming van de patiënt, worden de gegevens automatisch doorgegeven aan het landelijke registratiesysteem van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Meer informatie over het registreren van de vaccinaties van uw patiënten kunt u vinden in de werkinstructie en in de NHG-praktijkhandleiding. De uitzonderingsroutes voor vaccinatiebewijzen  kunt u vinden via het HKVI-webportaal van de Rijksoverheid.

Overgebleven vaccins

Wanneer u overgebleven vaccins heeft, is het afhankelijk van een aantal factoren wat u hiermee moet doen. Deze informatie kunt u vinden in de instructie ‘overgebleven COVID-19 vaccins’ en in de werkinstructie van de huisarts

Publieksinformatie en voorlichtingsmateriaal

Mensen met algemene vragen over de coronavaccinatie kunt u verwijzen naar coronavirus vaccinatie op Rijksoverheid.nl.

Documenten