Op deze webpagina vindt u alle informatie die u als huisarts nodig heeft voor de uitvoering van de coronavaccinatie van patiënten in uw huisartsenpraktijk.

Welke patiënten?

Huisartsen zijn medio februari gestart met vaccinatie in de huisartsenpraktijk. Hiervoor wordt het vaccin van AstraZeneca gebruikt. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van het vaccin start de huisarts met vaccinatie van mensen van 60-64 jaar en de hoog-risicopatiënten voor COVID-19. Vaccinatie door huisartsen wordt gefaseerd uitgerold. In de Werkinstructie start COVID-19-vaccinatie met AstraZeneca door huisartsen (zie onderaan deze pagina) staat meer uitleg over dit proces.

Let op: Eerder was er een tijdelijke pauze van vaccineren met AstraZeneca uit voorzorg. Na een advies van de Gezondheidsraad is besloten dat mensen vanaf 60 jaar, geboren in 1960 of eerder, veilig een prik met AstraZeneca kunnen krijgen. Mensen onder de 60 jaar ontvangen een ander vaccin.

Prioritering medische risicogroepen

Op basis van het advies van de Gezondheidsraad van 04-02-2021 komt een select aantal groepen patiënten met een medisch hoog risico vervroegd in aanmerking voor vaccinatie.

Bestellen vaccins en uitnodigingsmateriaal

Voor het bestellen van vaccins maakt u zelf een selectie van de doelgroepen zoals beschreven in de werkinstructie. In de praktijkhandleiding van het NHGNederlands Huisartsen Genootschap staat beschreven hoe u deze groep kunt selecteren al dan niet met behulp van uw huisartsinformatiesysteem (HIShuisartsinformatie-systeem). U kunt de vaccins en uitnodigingsmaterialen bestellen via de SNPG webapplicatie. Het uitnodigingspakket bevat een brief, oproepkaart, uitleg over de vaccinatie en een toelichting op registratie bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De huisartsenpraktijken in de eerste provincies ontvangen in ieder geval een doos met 150 uitnodigingsmaterialen of meer als dat nodig is vanwege praktijkgrootte. U vindt de documenten onderaan deze pagina.

Uitvoering vaccinatie

De inrichting van de vaccinatie kunt u vormgeven zoals dat het beste bij uw praktijk past. Zie de praktijkhandleiding van het NHG voor handvatten hiervoor. We adviseren u om de dag ná levering te starten met vaccineren en niet eerder. Daarnaast zijn er extra handelingen nodig bij de coronavaccinatie in vergelijking met de griep- en pneumokokkenvaccinatie. Deze staan uitgebreid beschreven in de werkinstructie onderaan deze pagina.

Registratie

  • Patiënten:  Bij de vaccinatie krijgt elke gevaccineerde een vaccinatieregistratiekaartje mee. Hierop staan o.a. de naam en geboortedatum van de patiënt en datum en informatie over de eerste en tweede prik. Vaccinatie van patiënten registreert u in uw HIS. Bij toestemming van de patiënt, worden de gegevens automatisch doorgegeven aan het landelijke registratiesysteem van het RIVM.
  • Werknemers: Praktijkmedewerkers die gevaccineerd worden met AstraZeneca moeten geregistreerd worden in de BRBA-applicatie, na mondelinge toestemming van de te vaccineren persoon. BRBA is een door het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontwikkelde veilige webapplicatie. De handleiding en een scholing hiervoor vindt u hier.

Publieksinformatie en voorlichtingsmateriaal

Mensen met algemene vragen over de coronavaccinatie kunt u verwijzen naar coronavirus vaccinatie op Rijksoverheid.nl

Documenten