De informatie op deze pagina is van toepassing op vaccinatie van zorgmedewerkers in:

  • Verpleeghuiszorg en kleinschalige woonvormen voor ouderen
  • Gehandicaptenzorg
  • Wijkverpleging en WmoWet maatschappelijke ondersteuning-ondersteuning

Onder deze groepen vallen ook de zorgmedewerkers binnen de revalidatiezorg en zorgverleners voor PGBpersoonsgebonden budget-houders.

Welke zorgmedewerkers?

Vaccinatie is in eerste instantie bedoeld voor zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder die direct contact hebben met cliënten, inclusief artsen, stagiaires, leerlingen, uitzendkrachten en ZZPZelfstandige zonder personeel’ers die voor een zorgaanbieder werken. Vrijwilligers en mantelzorgers vallen niet binnen deze groepen (zorg)medewerkers. Een volledige omschrijving van de doelgroepen vindt u in de Doelgroepbeschrijving zorgmedewerkers

Uitnodigen zorgmedewerkers

U krijgt als werkgever via uw brancheorganisatie informatie en een standaard uitnodigingsbrief voor het uitnodigen van uw zorgmedewerkers.

Bent u geen lid van een brancheorganisatie, maar u bent wel een zorginstelling actief in de verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, wijkverpleging of Wmo-ondersteuning?  Dan kunt u het informatiepakket opvragen via het aanmeldformulier.

Vragen over het uitnodigen? In de wegwijzer ziet u waar u meer informatie kunt vinden.

Dit schema wijst werkgevers en ZZP'ers de weg naar de juiste instantie of website

 

 

Zorgmedewerkers maken zelf een afspraak

Zodra uw zorgmedewerkers een uitnodiging hebben gekregen, kunnen zij vervolgens een afspraak maken via het callcenter van de gezamenlijke GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en. Lees meer over het maken van een afspraak.  
De bijwerkingen van de coronavaccinatie zijn meestal licht tot matig en gaan vanzelf weer over. Maar ze zijn wel hinderlijk en kunnen leiden tot het tijdelijk niet inzetbaar zijn voor het werk in de eerste 24-48 uur na vaccinatie. Voor de zorgcontinuiteit is het daarom van belang het moment van vaccinatie te spreiden.
Aan zorgmedewerkers wordt gevraagd of de GGD hun vaccinatiegegevens mag doorgeven aan het landelijke registratiesysteem van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Lees meer over het doorgeven van gegevens aan het RIVM.

Welk vaccin? 

Op 6 januari is gestart met het vaccineren van zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Op basis van het advies van de Gezondheidsraad is besloten de vaccins van BioNTech/Pfizer zoveel mogelijk te gebruiken voor ouderen, omdat deze vaccins voor deze groep heel effectief zijn. Bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking worden daarom eerder gevaccineerd dan gepland. Dat betekent een wijziging voor de zorgmedewerkers die nog geen afspraak hebben gemaakt voor de vaccinatie. 

Zorgmedewerkers van de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en bepaalde onderdelen van Wmo- ondersteuning krijgen vanaf februari het vaccin van AstraZeneca aangeboden. 

Leeftijdsgrenzen 

De vaccinaties worden vooralsnog toegediend vanaf 18 jaar. Dat betekent dat 16- en 17-jarigen geen vaccinatie krijgen. Dat geldt ook voor kwetsbare 16- en 17-jarigen en voor de groep van 15 jaar en jonger. Het BioNTech/Pfizer vaccin is  geschikt voor mensen van 16 jaar en ouder. Maar dit heeft geen gevolgen voor de gehanteerde leeftijdsgrenzen in de vaccinatiestrategie. 

ZZP'ers en uitzendkrachten

Zorgmedewerkers ontvangen via hun werkgever hun uitnodiging. Hieronder vallen ook de zzp’ers en uitzendkrachten die binnen een zorgorganisatie werkzaam zijn. Werkt u als zelfstandig zorgprofessional in de wijkverpleging, meldt u dan aan bij Solopartners. Zij verzorgen de uitnodigingsbrief voor deze zzp'ers.

PGB-zorgverleners

Levert u als zorgmedewerker dezelfde zorg als de hierboven genoemde zorgmedewerkers, via pgb-zorg in een instelling? Dan ontvangt u via deze instelling een uitnodigingsbrief. Heeft u als zorgverlener een directe overeenkomst met een pgb-houder met een WLZWet Landurige Zorg, Zvw- of WmoWet maatschappelijke ondersteuning-indicatie, dan treedt de pgb-houder op als werkgever. Pgb-houders ontvangen een brief vanuit de SVB waarin staat op welke wijze zij hun zorgverleners kunnen uitnodigen.   

Communicatietoolkit

Zorgmedewerkers behoren tot een van de eerste groepen die in aanmerking komen voor de vaccinatie. Om hen zo goed mogelijk te informeren over het vaccineren, biedt de Rijksoverheid een communicatietoolkit aan voor zorginstellingen. Hier vindt u communicatiemiddelen om te gebruiken voor het informeren van uw zorgmedewerkers. Denk bijvoorbeeld aan afbeeldingen, banners en posts voor sociale media, expert video’s, infographics en factsheets. 

Meer weten?

Heeft u vragen, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het landelijke telefoonnummer 0800-1351. Voor meer informatie verwijzen we naar de website coronavaccinatie.nl