Het RIVM coördineert de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie.

Opslag en distributie

Het RIVM is verantwoordelijk voor de coördinatie van de opslag en de distributie van de COVID-19 vaccins in Nederland (inclusief de eilanden Aruba, Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Curaçao en Sint Maarten).

Communicatie naar professionals

Het RIVM is verantwoordelijk voor de communicatie over de vaccins naar de professionals in de zorg die de vaccinatie uitvoeren.

Uitnodigingen en informatiematerialen

Het RIVM organiseert de uitnodigingen naar de doelgroepen en stelt de uitnodigingsbrieven op.  Dit gebeurt in nauw overleg met verschillende partijen in de zorg.

Registratie van de vaccinatiegegevens

Het RIVM heeft een landelijk registratiesysteem het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS). Hiermee  worden belangrijke gegevens over de COVID-19-vaccinatie bijgehouden die van belang zijn om de epidemie te bestrijden.

Vanaf 8 april kan iedereen hier via DigiD Digitale Identiteit (Digitale Identiteit) de eigen vaccinatiegegevens uit het register inzien, als hiervoor hiervoor toestemming is gegeven.

Lees meer over vaccinatieregistratie en privacy.

Andere organisaties

Deze organisaties zijn betrokken bij de COVID-19-vaccinaties:

  • Het ministerie van VWS neemt de besluiten over de centrale inkoop van de vaccins en besluit over wie wanneer welk vaccin krijgt.
  • De Gezondheidsraad adviseert over wie welk vaccin krijgt.
  • Het CBG beoordeelt de vaccins en publiceert de bijsluiters van de vaccins.
  • Lareb houdt de bijwerkingen bij.
  • De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) voert de vaccinatie uit.
  • Huisartsen voeren de vaccinatie uit.
  • Ziekenhuizen voeren de vaccinatie uit voor specifieke doelgroepen.

Video's

De rol van het RIVM bij coronavaccinaties

Donatie COVID-19-vaccins aan het buitenland

Donatie COVID-19-vaccins aan het buitenland