In het voorjaar komt geen nieuwe herhaalprikronde. Dit komt door het verloop van de pandemie, de opgebouwde bescherming (door vaccinaties, een doorgemaakte coronabesmetting of een combinatie van beide) en de minder ziekmakende omikronvariant die op dit moment overheersend is. Voor sommige mensen met een medisch hoog risico kan het wel zinvol zijn om nog een extra herhaalprik te krijgen. De medisch specialist kan patiënten voor wie dit geldt doorverwijzen naar de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)

Iedereen vanaf 12 jaar die de basisserie en/of de herhaalprik nog niet heeft gehad, kan deze nog steeds halen.

Voor sommige mensen met een medisch hoog risico kan het coronavirus nog steeds ernstige gevolgen hebben, zoals ziekenhuisopname of sterfte. Dit gaat om individuele patiënten. De medisch specialist kan iemand met een medisch hoog risico doorverwijzen naar de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) voor een extra herhaalprik.

Nee, je bent voldoende beschermd. Wanneer je vanaf 19 september 2022 een herhaalprik hebt gehaald, is het niet nodig om nóg een herhaalprik te halen. Het OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team) (Outbreak Management Team) (Outbreak Management Team)-V heeft op 24 februari 2023 het advies gegeven dat een herhaalprikronde in het voorjaar niet nodig is. Mensen die van hun specialist een brief hebben gekregen voor een extra herhaalprik, kunnen hiervoor een afspraak maken bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).

Voor de basisserie prikken wordt het mRNA vaccin (Pfizer) gebruikt. Voor de herhaalprik wordt het vernieuwde mRNA vaccin (Pfizer of Moderna) gebruikt. Mensen die om medische redenen geen coronaprik met een mRNA-vaccin mogen of mensen die geen mRNA-vaccin willen, kunnen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) een afspraak maken voor een coronaprik met Novavax of Janssen.

Het OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team)-V heeft geen voorkeur uitgesproken voor het bivalente vaccin omikron BA.4/5 of omikron BA.1. Beide vaccins bieden bescherming tegen meer varianten van het coronavirus. In Nederland zijn beide vaccins op voorraad. De voorraad van het vernieuwde BA.1 vaccins is te klein om een mogelijke nieuwe vaccinatieronde in het najaar volledig met deze vaccins uit te voeren. Ook zijn deze vaccins maar tot oktober 2023 houdbaar. De minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) heeft ervoor gekozen om voor de herhaalprik alvast over te gaan op BA. 4/5 vaccins. 

Nee, dat is niet nodig als je vanaf 19 september 2022 een herhaalprik hebt gehaald. Beide vernieuwde mRNA vaccins bieden bescherming tegen meer varianten van het coronavirus, waaronder de nu heersende omikronvariant. De varianten BA.1 en BA.4/5 verschillen minder van elkaar dan eerdere varianten. Daarom bieden beide vaccins bescherming tegen ernstig ziek worden door de omikronvariant, ziekenhuisopname of overlijden. 

Iedereen van 12 jaar en ouder kan de coronaprik halen. 

Je kunt de herhaalprik krijgen vanaf 3 maanden na de laatste prik, of als het 3 maanden geleden is dat je een mogelijke coronabesmetting had. Als je vanaf 19 september 2022 al een herhaalprik hebt gehaald, hoef je niet nog een coronaprik te halen.

De vernieuwde mRNA coronavaccins van Moderna en van Pfizer zijn aangepast om beter te beschermen tegen meer varianten van het coronavirus. De vernieuwde vaccins beschermen tegen de oorspronkelijke Wuhan-variant en tegen de huidige omikronvariant. Daarom worden deze vaccins bivalent, ofwel tweewaardig, genoemd. De verwachting is dat je na de herhaalprik met het vernieuwde vaccin weer beter beschermd bent tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname door een omikronvariant. 

Dat weten we nog niet, dat hangt ervan af of er nieuwe varianten van het coronavirus ontwikkelen, of deze varianten veel verschillen van de omikronvariant en hoe ziekmakend een nieuwe variant is. 

Daarover maken experts zich weinig zorgen. De vaccins zijn door het EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency) op 12 september jl. goedgekeurd voor gebruikt. De vaccins werken op dezelfde manier als de originele mRNA vaccins. Het enige wat er is veranderd, is dat er twee verschillende mRNA codes in het vaccin zitten. De bijwerkingen van de nieuwe vaccins zijn vergelijkbaar met de bijwerkingen na een boosterprik met de originele mRNA vaccins: een zere arm, vermoeidheid, koorts, een dag niet lekker (allemaal van korte duur). 

De herhaalprik met de vernieuwde bivalente vaccins beschermt vooral kwetsbare mensen tegen ernstig ziek worden, ziekenhuisopname en overlijden. Uit de Nederlandse Vaccinatiestudie Corona (VASCO) is gebleken dat de effectiviteit van een herhaalprik tegen infectie relatief laag is (31% in 18-59 jarigen en 14% in 60-85 jarigen). De effectiviteit tegen ziekenhuisopname voor mensen van 60 jaar en ouder is hoger. Het risico na een herhaalprik was 56% lager dan voor leeftijdsgenoten die de herhaalprik niet hadden gekregen (maar wel minimaal 1 vaccinatie hadden gehad). 
 

Het EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency) heeft alleen de vernieuwde vaccins goedgekeurd voor de Europese markt als herhaalprik na een voltooide basisserie voor personen van 12 jaar en ouder. De originele vaccins zijn wel geregistreerd voor de basisserie en bieden nog steeds goede bescherming tegen ernstige ziekte.

Ja, de reactie van het immuunsysteem is vaak beter als er een langere tijd zit tussen twee prikken. Daarom worden de prikken met een interval (tussentijd) gegeven. Het is verstandig om je te houden aan het interval van minimaal 3 maanden tussen de laatste coronaprik en de volgende prik. 

Een herhaalprik zorgt ervoor dat je lichaam in korte tijd veel antistoffen aanmaakt. Dat is nodig, want het afweersysteem dat je hebt opgebouwd door eerdere (basis)prikken herkent de variant Omikron minder goed. Omikron kan daardoor gemakkelijker je afweer omzeilen. 

Dankzij een herhaalprik krijg je meer antistoffen tegen Omikron en is je afweersysteem beter in staat om Omikron te herkennen en tegen ernstige ziekte te beschermen. Dit geldt ook als je een infectie met Omikron hebt doorgemaakt. 

Het vaccin van Janssen is door de EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency) (European Medicines Agency) geregistreerd als booster. Mensen die om medische redenen geen herhaalprik met een mRNA-vaccin mogen, of mensen die geen herhaalprik met een mRNA-vaccin willen, kunnen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) een afspraak maken voor een herhaalprik met Janssen. Dit kan via het telefoonnummer: 0800-1295. 

Het vaccin van Novavax is ook recent door de EMA geregistreerd als herhaalprik. Mensen die om medische redenen geen herhaalprik met een mRNA-vaccin mogen, of mensen die geen herhaalprik met een mRNA-vaccin willen, kunnen bij de GGD een afspraak maken voor een herhaalprik met Novavax. Dit kan via het telefoonnummer: 0800-0174.

Voor een herhaalprik kunnen beide mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna), afhankelijk van leeftijd, ingezet worden. Het maakt niet uit welk merk vaccin is gebruikt bij eerdere vaccinaties: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax of Janssen.

Ook als je corona hebt gehad en de basisserie of een eerdere herhaalprik, kun je de herhaalprik halen. Dit kan vanaf 3 maanden na je laatste prik of als het 3 maanden geleden is dat je een mogelijke coronabesmetting had (na de laatste prik). De vaccinatie beschermt je beter tegen ernstig ziek worden door een infectie.

Ja. Als je eerst corona hebt gehad en daarna 1 prik, dan heb je de basisserie afgerond. Je kunt vanaf  3 maanden na je prik een herhaalprik halen. 

Alleen wanneer je Janssen hebt gehad. Als je een eerste prik met een ander vaccin hebt gehad en daarna corona hebt gehad, dan heb je eerst nog een tweede prik nodig. Daarmee heb je de basisserie afgerond. Daarna kun je na minimaal 3 maanden een herhaalprik halen. Dit geldt voor iedereen vanaf 12 jaar.

Er kunnen bijwerkingen optreden na de herhaalprik zoals dat ook kan na eerdere prikken of andere vaccinaties. Bij een groot deel van de mensen treden bijwerkingen op als koorts, hoofdpijn en moeheid na vaccinatie met COVID-19-vaccins. Het Lareb monitort de bijwerkingen en publiceert de gegevens daarvan op haar website. 

Ja, de 15 minuten wachttijd (observatietijd) is aanbevolen door de EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency) en de WHO World Health Organization (World Health Organization ) voor alle COVID-19-vaccins en dus ook voor de herhaalprik. De wachttijd is ook opgenomen in de bijsluiters van de vaccins.

Ook als je zwanger bent, kun je de herhaalprik krijgen. Tijdens de zwangerschap loop je meer risico om ernstig ziek te worden van COVID-19. Dit kan gevolgen hebben voor jou en voor je kind. Voor zwangeren  geldt dat mRNA vaccins veilig zijn bevonden en is de herhaalprik aangeraden. Wanneer je vanaf 19 september 2022 een herhaalprik hebt gehaald, is dat niet meer nodig. Meer over vaccineren tegen corona tijdens de zwangerschap.

Je kunt dan het beste contact opnemen met je huisarts. De huisarts kan besluiten om een verwijzing te maken naar de allergoloog, afhankelijk van de aard van de reactie die is opgetreden bij de laatste vaccinatie. De huisarts kan ook concluderen dat je gewoon de herhaalprik bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) kunt halen. Als je verwezen wordt naar de allergoloog, dan zal deze beoordelen of je een herhaalprik kan krijgen en zo ja, waar: in het ziekenhuis of bij de GGD.

Video Vernieuwde vaccins

In deze animatievideo wordt uitgelegd wat het verschil is tussen de oude en de nieuwe vaccins om mensen te beschermen tegen het coronavirus. Er wordt uitgelegd hoe het nieuwe vaccin werkt en dat het toedienen van dit vaccin bescherming biedt tegen ziekenhuisopname, ernstige ziekte en besmetting door het coronavirus.

Titel: Vernieuwde Vaccins (2022)

VOICE-OVER: Vanaf het najaar van 2022 wordt er gebruik gemaakt van vernieuwde
coronavaccins van Moderna en Pfizer. De vaccins zijn iets aangepast om beter te beschermen tegen meer varianten van het coronavirus.
Want - net als alle andere virussen - verandert ook het coronavirus voortdurend.
Wanneer het virus zichzelf vermenigvuldigt, maakt het vaak kleine kopieerfoutjes waardoor de nieuwe virusdeeltjes er net iets anders uitzien dan het origineel.

VOICE-OVER: De verschillen zitten vooral in de uitsteeksels aan de buitenkant van het virus.
Soms ontstaat hierdoor een nieuwe variant.
Na een infectie met het coronavirus of een vaccinatie maakt het lichaam bij bijna iedereen antistoffen aan. Deze antistoffen passen precies op de uitsteeksels aan de buitenkant van het virus en kunnen het zo bestrijden.
Je wordt dan niet of minder ziek.

VOICE-OVER: Maar bij een nieuwe variant, zoals omikron, passen de antistoffen niet meer precies op het virus, waardoor ze hun werk minder goed doen.
Ze beschermen nog steeds tegen ernstige ziekte, maar je kunt nog wel besmet raken.
In de vernieuwde vaccins zit nog steeds een stukje genetische code van het oorspronkelijke coronavirus.

VOICE-OVER: Maar er is nu ook een stukje code van een nieuwe variant toegevoegd in dit geval Omikron.
Je immuunsysteem leert zo meerdere stekels van het coronavirus herkennen.
De verwachting is dat je een week na de vernieuwde prik beter beschermd bent tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname, èn ook tegen besmetting.
De vaccins zijn dus een klein beetje aangepast en op veiligheid getest. De vernieuwde herhaalprik zorgt er voor dat er nieuwe antistoffen bijkomen, en de afweer wordt opgepept.

Meer weten? Kijk op: rivm.nl/herhaalprik-corona

Logo van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.