Iedereen van 12 jaar en ouder kan de herhaalprik halen. Vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik of als het 3 maanden geleden is dat je een mogelijke besmetting had. Voorwaarde is dat de basisserie is afgerond. 

Met de herhaalprik tegen corona blijf je extra goed beschermd tegen het coronavirus om ernstige ziekte en ziekenhuisopnames te voorkomen.

Hoe kan ik een afspraak maken?

Iedereen van 12 jaar en ouder kan de herhaalprik halen. 

Welke coronaprik heb ik nodig en hoe kan ik een coronaprik halen?

Zie ook

Herhaalprikronde met vernieuwd vaccin vanaf 19 september

Video Vernieuwde vaccins

Video: RIVM - vernieuwde vaccins

Bekijk video:  Vernieuwde vaccins

Er zit geen verschil in de werking van de herhaalprik en de boosterprik. Beide prikken zijn bedoeld om de afweer te verbeteren en extra te beschermen tegen het coronavirus. Vanaf nu houden we de term herhaalprik aan, dit geeft duidelijker aan dat de prik vaker herhaald kan worden. Hoe vaak hangt af van hoe het coronavirus zich verder ontwikkelt.

Iedereen van 12 jaar of ouder die de basisserie tegen corona heeft gehad, kan de herhaalprik krijgen. Vanaf 3 maanden na de laatste prik of als het 3 maanden geleden is dat je een mogelijke coronabesmetting had.

Ja, vanaf 3 maanden na de laatste prik of als het 3 maanden geleden is dat je een mogelijke coronabesmetting had.

Nee dat is niet nodig. De ontwikkelingen van het coronavirus worden nauwlettend in de gaten gehouden. Als de situatie daarom vraagt kan het OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team)-V advies geven over een eventuele nieuwe vaccinatieronde. Dat is nu niet het geval.

U krijgt het vernieuwde mRNA vaccin (Pfizer of Moderna). In de najaarsronde maken we geen onderscheid tussen de verschillende vernieuwde vaccins. 

De vernieuwde mRNA coronavaccins van Moderna en van Pfizer zijn aangepast om beter te beschermen tegen meer varianten van het coronavirus. De vernieuwde vaccins beschermen tegen de oorspronkelijke Wuhan-variant en tegen de huidige omikronvariant. Daarom worden deze vaccins bivalent, ofwel tweewaardig, genoemd. De verwachting is dat je na de herhaalprik met het vernieuwde vaccin beter beschermd bent tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname en tegen een milde infectie door door een omikronvariant, dan na een coronaprik met het originele vaccin. 

Dat weten we nog niet, dat hangt ervan af of er nieuwe varianten van het coronavirus gaan ontstaan, of deze varianten veel verschillen van de omikronvariant en hoe ziekmakend een nieuwe variant is. 

Daarover maken experts zich weinig zorgen. De vaccins zijn door het EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency) op 12 september jl. goedgekeurd voor gebruikt. De vaccins werken op dezelfde manier als de originele mRNA vaccins. Het enige wat er is veranderd, is dat er twee verschillende mRNA codes in het vaccin zitten. De vaccins zijn (kleinschalig) getest op enkele honderden proefpersonen. Zij meldden dezelfde soort bijwerkingen die van eerdere coronavaccinaties bekend zijn: een zere arm, vermoeidheid, wat koorts, een dagje niet lekker en allemaal van korte duur.

We weten nog niet precies hoe groot het effect zal zijn. De verwachting is de herhaalprik met de vernieuwde bivalente vaccins vooral kwetsbare mensen in de wintermaanden extra kan beschermen tegen ernstig ziek worden.

Het EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency) heeft de besloten de vernieuwde vaccins te registreren voor de Europese markt voor personen van 12 jaar en ouder en uitsluitend bij gebruik als booster na een voltooide basisserie.
De originele vaccins zijn wel geregistreerd voor de basisserie en bieden nog steeds goede bescherming tegen ernstige ziekte.

Mensen kunnen kort op elkaar of tegelijkertijd een uitnodiging voor de herhaalprik tegen corona en de griepprik ontvangen. 
De herhaalprik tegen corona haal je bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). De griepprik haal je bij de huisarts. Daarom ontvang je verschillende uitnodigingen. 
Je mag beide prikken tegelijkertijd of kort na elkaar krijgen.
 Bekijk de veelgestelde vragen over de griepprik en COVID-19.

Ja, de reactie van het immuunsysteem is vaak beter als er een langere tijd zit tussen twee prikken. Daarom worden de prikken met een interval (tussentijd) gegeven. Het is verstandig om je te houden aan het interval van minimaal 3 maanden tussen de laatste coronaprik en de volgende prik. 

Een herhaalprik zorgt ervoor dat je lichaam in korte tijd veel antistoffen aanmaakt. Dat is nodig, want het afweersysteem dat je hebt opgebouwd door eerdere (basis)prikken herkent de variant Omikron minder goed. Omikron kan daardoor gemakkelijker je afweer omzeilen. 

Dankzij een herhaalprik krijg je meer antistoffen tegen Omikron en is je afweersysteem beter in staat om Omikron te herkennen en tegen Omikron te beschermen. Dit geldt ook als je een infectie met Omikron hebt doorgemaakt. 

Het vaccin van Janssen is door de EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency) (European Medicines Agency) geregistreerd als booster. Mensen die om medische redenen geen herhaalprik met een mRNA-vaccin mogen, of mensen die geen herhaalprik met een mRNA-vaccin willen, kunnen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) een afspraak maken voor een herhaalprik met Janssen. Dit kan via het telefoonnummer: 0800-1295.  

Het vaccin van Novavax is ook recent door de EMA (European Medicines Agency) geregistreerd als herhaalprik. Mensen die om medische redenen geen herhaalprik met een mRNA-vaccin mogen, of mensen die geen herhaalprik met een mRNA-vaccin willen, kunnen bij de GGD een afspraak maken voor een herhaalprik met Novavax. Dit kan via het telefoonnummer: 0800-0174.

Omdat een mRNA-vaccin een betere bescherming geeft, is er bij niet-medische redenen voorkeur voor het mRNA-vaccin als herhaalprik. Ook heeft een mRNA-vaccin de voorkeur, omdat bij het Janssen-vaccin de zeer zeldzame maar ernstige bijwerking TTS kan optreden.

Er wordt op de priklocatie gebruik gemaakt van een informed consent, zodat mensen een goed overwogen beslissing kunnen maken.

Voor een herhaalprik kunnen beide mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna) ingezet worden. Het maakt niet uit welk merk vaccin is gebruikt bij eerdere vaccinaties: Pfizer, Moderna, AstraZeneca of Janssen.

Ook als je corona hebt gehad en de basisserie of een eerdere herhaalprik, kun je de herhaalprik halen. Dit kan vanaf 3 maanden na je laatste prik of als het 3 maanden geleden is dat je een mogelijke coronabesmetting had (na de laatste prik). De vaccinatie beschermt je beter tegen het ziek worden door een infectie en ook is de kans dat je besmettelijk wordt voor de mensen om je heen kleiner.

Ja. Als je eerst corona hebt gehad en daarna 1 prik, dan heb je de basisserie afgerond. Je kunt vanaf  3 maanden na je prik een herhaalprik halen. 

Alleen wanneer je Janssen hebt gehad. Als je een eerste prik met een ander vaccin hebt gehad en daarna corona hebt gehad, dan heb je eerst nog een tweede prik nodig. Daarmee heb je de basisserie afgerond. Daarna kun je na minimaal 3 maanden een herhaalprik halen. Dit geldt voor iedereen vanaf 12 jaar.

De herhaalprik is  7 dagen na vaccinatie effectief.

Er kunnen bijwerkingen optreden na de herhaalprik zoals dat ook kan na eerdere prikken of andere vaccinaties. Bij een groot deel van de mensen treden bijwerkingen op als koorts, hoofdpijn en moeheid na vaccinatie met COVID-19-vaccins. Het Lareb monitort de bijwerkingen en publiceert de gegevens daarvan op haar website. 

Ja, de 15 minuten wachttijd (observatietijd) is aanbevolen door de EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency) en de WHO World Health Organization (World Health Organization ) voor alle COVID-19-vaccins en dus ook voor de herhaalprik. De wachttijd is ook opgenomen in de bijsluiters van de vaccins.

Ook als je zwanger bent, kun je de herhaalprik krijgen. Als zwangere vrouw loop je meer risico om ernstig ziek te worden van COVID-19. Dit kan gevolgen hebben voor jou en voor je kind. Voor zwangere vrouwen geldt dat mRNA vaccins (Pfizer en Moderna) veilig zijn bevonden en is de herhaalprik aangeraden. Meer over vaccineren tegen corona tijdens de zwangerschap.

Je kunt dan het beste contact opnemen met je huisarts. De huisarts kan besluiten om een verwijzing te maken naar de allergoloog, afhankelijk van de aard van de reactie die is opgetreden bij de laatste vaccinatie. De huisarts kan ook concluderen dat je gewoon de herhaalprik bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) kunt halen. Als je verwezen wordt naar de allergoloog, dan zal deze beoordelen of je een herhaalprik kan krijgen en zo ja, waar: in het ziekenhuis of bij de GGD.