De vaccins

Wat is de effectiviteit van de COVID-19-vaccins?

Vaccins van Pfizer/BioNTech (Comirnaty) en Moderna
Deze vaccins van zijn meer dan 90% effectief in het voorkomen van ziekte door het coronavirus. Dit betekent dat er in een groep gevaccineerde mensen 90% minder mensen corona krijgen dan in een (even grote) groep mensen die niet gevaccineerd zijn. De vaccins zijn ook erg effectief bij  volwassenen van 65 jaar en ouder. Uit de onderzoeken blijkt dat mensen die na een vaccinatie toch corona kregen, minder ernstig ziek werden.

Vaccin van AstraZeneca
Dit vaccin is 60-80% effectief in het voorkomen van ziekte door coronavirus. Dit betekent dat er in een groep gevaccineerde mensen 60-80% minder mensen coronaklachten krijgen dan in een (even grote) groep mensen die niet gevaccineerd zijn.  Als er meer tijd zit tussen de eerste en tweede prik van Astra Zeneca is de bescherming beter. Uit de onderzoeken blijkt dat het vaccin van AstraZeneca net zo goed beschermt tegen ernstige klachten als gevolg van COVID-19, als de vaccins van Moderna en Pfizer. Het meeste onderzoek bij Astra Zeneca is gedaan bij personen tussen de 18 en 55 jaar, maar de Gezondheidsraad verwacht dat het vaccin ook goed werkt bij oudere personen en adviseert om de groep van 60 tot en met 64 jaar nu als eerste met dit vaccin te vaccineren.

Hoe lang ben je beschermd na vaccinatie tegen COVID-19?

Dat weten we nog niet goed. Hierover zijn nog weinig gegevens bekend omdat het nieuwe vaccins zijn.

Werking

Moet ik na vaccinatie nog de coronamaatregelen volgen?

Jazeker. Iedereen die is gevaccineerd moet zich nog steeds houden aan de algemene coronaregels.
Vaccinatie beschermt jou tegen ziekte door corona, maar we weten nog niet of iemand die gevaccineerd is toch het virus kan verspreiden. 
Daarnaast is het zo dat één tot twee weken na vaccinatie 60-90% van de mensen beschermd is tegen corona. Dus niet iedereen is beschermd. De kans dat je na twee vaccinaties corona krijgt is erg klein, maar niet nul. Daarom gelden voor gevaccineerde mensen voorlopig dezelfde algemene coronaregels als voor mensen die niet gevaccineerd zijn.

Kan ik na vaccinatie nog corona krijgen?

Na de eerste vaccinatie kan je nog corona krijgen omdat je afweer tegen het virus nog niet helemaal is opgebouwd. Na de tweede vaccinatie is de kans om ziek te worden veel kleiner omdat je beter beschermd bent. Het is daarom belangrijk om ook de tweede vaccinatie te halen. 
Informatie over de effectiviteit van de vaccins staat op de pagina De COVID-19-vaccins.

Kan ik na vaccinatie anderen nog besmetten met corona?

Vaccinatie beschermt tegen ziekte door corona. We weten nog niet of iemand die gevaccineerd is het virus toch kan verspreiden. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere: voor gevaccineerde personen gelden voorlopig dezelfde maatregelen als voor mensen die niet gevaccineerd zijn.

Werken de vaccins nog tegen nieuwe mutaties van het virus?

Het is normaal dat een virus verandert. Er zijn wereldwijd verschillende varianten van het coronavirus gevonden. Omdat het bij de varianten om kleine veranderingen van het virus gaat, betekent dit niet meteen dat het vaccin helemaal niet meer werkzaam is. Als een vaccin iets minder werkzaam is tegen een variant, kan het nog steeds bescherming bieden tegen ernstige ziekte en sterfte.

Als er varianten van het virus zijn, dan worden die (internationaal) onderzocht om te beoordelen hoe ze reageren op de vaccins.

Ook het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet onderzoek naar varianten van het coronavirus. Lees hier meer over op: Varianten van het coronavirus SARS-CoV-2.

Bijwerkingen

Wat moet ik doen als ik bijwerkingen krijg?

Bijwerkingen komen regelmatig voor na een coronavaccinatie. Ze beginnen meestal binnen 2 dagen na de vaccinatie. Ze gaan bijna altijd vanzelf weer over. Veel voorkomende bijwerkingen zijn pijn op de plaats van de vaccinatie, koorts, hoofdpijn, moeheid, spierpijn. Je kunt paracetamol innemen om de klachten te verlichten. Neem daarbij niet meer in dan de hoeveelheid die in bijsluiter vermeld staat. Als je je toch zorgen maakt kun je contact opnemen met je huisarts. 
Dit soort bijwerkingen zijn geen reden om de tweede vaccinatie niet te nemen. Je kunt bijwerkingen melden bij
Bijwerkingencentrum Lareb

Moeten ik en mijn huisgenoten thuisblijven als ik koorts krijg na de vaccinatie?

Als je koorts hebt, die binnen 48 uur na de vaccinatie is ontstaan, is de kans groot dat het een bijwerking is van de vaccinatie. Je kunt het beste zelf wel thuis blijven, maar je huisgenoten hoeven niet thuis te blijven. Heb je naast koorts ook nog andere klachten die passen bij corona, zoals verkoudheidsklachten, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, maak dan een afspraak voor een coronatest. Blijf zelf thuis en je huisgenoten blijven ook thuis tot de uitslag van de test bekend is. Bij twijfel kun je overleggen met de afdeling infectieziektebestrijding van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst.

Als je ná 48 uur na de vaccinatie koorts krijgt kan er sprake zijn van corona. Laat je dan testen en jij en je huisgenoten moeten dan thuis blijven tot de testuitslag bekend is.

Ziekte en medicijngebruik

Ik ben koortsig en grieperig, mag ik gevaccineerd worden?

Als je klachten hebt die kunnen passen bij corona moet je thuisblijven en je laten testen. Je kunt niet naar de vaccinatielocatie komen. Maak een nieuwe afspraak voor de vaccinatie.

Mag ik gevaccineerd worden als ik corona heb?

Als je corona hebt blijf je in thuisisolatie tot je niet meer besmettelijk bent. Je kunt dan niet gevaccineerd worden. Vaccineren kan pas minimaal vier weken nadat de symptomen begonnen.

Zwangerschap

Is het vaccin veilig als ik zwanger ben?

Uit studies zijn geen aanwijzingen gekomen dat een coronavaccinatie tijdens de zwangerschap nadelige gevolgen heeft. Maar omdat er nog weinig over bekend is, raden we het op dit moment voor de zekerheid nog af. Het advies is om je na de zwangerschap te laten vaccineren. 
Heb je gezondheidsproblemen waardoor je een hogere kans hebt om ernstig ziek te worden van corona? Dan zijn de voordelen van vaccineren tijdens de zwangerschap misschien groter dan de (theoretische) nadelen. Overleg met je arts of vaccinatie tijdens de zwangerschap toch beter is.
Als je je laat vaccineren tijdens je zwangerschap verzoeken we je om dit te melden bij LarebLandelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen . Lareb verricht onderzoek naar de veiligheid van coronavaccinatie tijdens de zwangerschap. Alle zwangere vrouwen kunnen tijdens hun zwangerschap aan het onderzoek meedoen via Moeders van Morgen.

Mag ik borstvoeding geven nadat ik gevaccineerd ben?

Ja, dat mag. Er zijn geen aanwijzingen dat het vaccin in de moedermelk komt en via de borstvoeding bij het kind kan komen.