Dit boekje is bedoeld voor alle praktiserende artsen en hoofden van laboratoria en heeft als doel te helpen bij het toepassen van de vernieuwde meldingsplicht in de praktijk.