In dit profiel wordt beschreven aan welke eisen een afdeling tbc Tuberculose (Tuberculose)-bestrijding van een GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) minimaal moet voldoen, o.a. op het gebied van werkwijzen, toegankelijkheid, klantgerichtheid, deskundigheid en verantwoordelijkheid, veiligheid, ethische aspecten en evaluatief onderzoek.