In deze richtlijn, vastgesteld in de CPT Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding) van december 2017, is alle relevantie informatie over BCG Bacille Calmette Guérin (Bacille Calmette Guérin) opgenomen in één document.

Een belangrijke wijziging in de richtlijn, is het vervroegen van de leeftijd van vaccinatie (aanbeveling 1). Deze wijziging gaat echter pas in als de landelijke screening middels hielprik op Severe Combined Immune Deficiency (SCID Severe Combined Immune Deficiency (Severe Combined Immune Deficiency)) landelijk is ingevoerd. Tot dan wordt vaccinatie op de leeftijd van 6 maanden aanbevolen.

Het doel van deze richtlijn is aan te geven welke groepen in aanmerking komen voor vaccinatie met BCG, wat de contra-indicaties zijn, hoe om te gaan met bijwerkingen en op welke wijze vaccinatie met BCG zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd en gemonitord.

De richtlijn is bedoeld voor medisch technisch medewerkers, verpleegkundigen en artsen werkzaam in de tuberculosebestrijding en/of reizigersadvisering. De richtlijn is ook informatief voor kinderartsen, infectiologen en medisch personeel van asielzoekerscentra.

Versiebeheer:

  • 07-04-2022:  in de richtlijn is het advies om de BCG-vaccinatie uit te stellen tot 7 maanden na de laatste expositie in utero aan TNF-alfablokkers vervangen door uitstel BCG-vaccinatie tot de leeftijd van minimaal 12 maanden.
  • 17-02-2022: de BCG-gezondheidsvragenlijst is geactualiseerd en uit de richtlijn gehaald en los op de BCG-webpagina geplaatst. In Annex 5 wordt naar deze nieuwe plek verwezen. Ook is bij Annex 3 en 6 een verwijzing geplaatst naar respectievelijk de folder BCG-vaccinatie en tuberculose en de BCG-instructiekaart.

Gerelateerde onderwerpen


  • Tuberculose

    Tuberculose (tbc) is een infectieziekte die je krijgt door een bacterie. Meestal zit tuberculose in de longen. Longtuberculose kan besmettelijk zijn. Tuberculose kan ook in andere delen van het lichaam voorkomen (botten, lymfeklieren, wervels). De ziekte is te goed behandelen met verschillende medicijnen. De behandeling duurt minimaal 6 maanden.