Dit document geeft een beknopt overzicht van de preventieve interventies gericht op risicogroepen voor tuberculose. In tabel 3 is per risicogroep het beleid samengevat met een verwijzing naar het desbetreffende richtlijndocument elders in de Regelgeving Praktische Tuberculosebestrijding (RPT).