Het betreft een herziening van de richtlijn opsporing, behandeling en preventieve van tuberculose voor justitiële inrichtingen uit 2016.

Vanaf 2016 zullen de volgende groepen gescreend worden:
• justitiabelen geboren in een land met een incidentie ≥ 10 per 100.000

Voor justitiabelen geboren in een land met een incidentie < 10 per 100.000:
• justitiabelen die de laatste 5 jaar verbleven in een buitenlandse gevangenis òf
• justitiabelen met een eerder doorgemaakte tuberculose òf
• justitiabelen met klachten, mogelijk passend bij tuberculose

De taakverdeling tussen de diverse disciplines en de informatie betreffende het contactonderzoek is opgenomen als bijlage 6.