Het screeningsadvies is bedoeld om ziekenhuizen te ondersteunen, met inachtneming van de specifieke risicosetting van het ziekenhuis, tot het formuleren van een meer onderbouwd tuberculosescreeningsbeleid voor ziekenhuismedewerkers.