In dit document is de werkwijze rondom het maken van thoraxfoto’s in het algemeen en bij zwangerschap beschreven. Hierbij zijn de eisen zoals die in het Stralingsbesluit zijn opgenomen richtinggevend.