In dit document is de werkwijze rondom het maken van thoraxfoto’s in het algemeen en bij zwangerschap beschreven. Hierbij zijn de eisen zoals die in het Stralingsbesluit zijn opgenomen richtinggevend.

Gerelateerde onderwerpen