Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Het RIVM voert diagnostisch onderzoek uit voor Cryptosporidium (C. hominis, C. parvum, C. andersoni). U vindt hier de informatie uit het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

Inzend informatie Cryptosporidium diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVM-code
 • RIVM-tarief
microscopie
 • feces gefixeerd, feces ongefixeerd*
 • -
 • 14 d
 • RIVM-IDS Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening)
 • L.M. Kortbeek
 • IDS-info@rivm.nl
 • 030-2742372
 • L20002
 • -
darmparasieten PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)
 • feces ongefixeerd*
 • -
 • 14 d
 • L22302
 • -