Bronhouders hebben altijd de eindverantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat dat de geluidgegevens op tijd worden aangeleverd en dat de kwaliteit goed is. De bronhouders zijn het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen. Wel kunnen zij een omgevingsdienst of een adviesbureau machtigen om de gegevens namens hen aan te leveren aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens ( CVGG).

Aanleveren op gestandaardiseerde manier

De geluidgegevens moeten op een gestandaardiseerde manier aangeleverd worden. Deze standaard bestaat uit twee onderdelen: het Informatiemodel Geluid en de uitwisselstandaard Geluidregister. Het uitwisselformaat is GML. 

  • Het Informatiemodel Geluid beschrijft welke gegevens er in het Geluidregister staan en op welke manier deze gestructureerd zijn.
  • De uitwisselstandaard beschrijft precies op welke manier en in wat voor formaat de gegevens uitgewisseld moeten worden.

Om u te ondersteunen bij het gebruik van de standaard is het document ‘Toelichting op uitwisselen gegevens’ opgesteld. Dit document en beide onderdelen van de standaard staan op de pagina met technische documentatie. Een beknopte handleiding voor het aanleveren en afnemen van geluidgegevens vindt u op de pagina Handleiding Geluidregister.

Herkenning nodig om te kunnen aanleveren

Voordat u kunt aanleveren moet u eHerkenning aanvragen. eHerkenning controleert de identiteit en bevoegdheid van personen die gebruik willen maken van de CVGG. Op deze manier weten we zeker dat deze personen gemachtigd zijn om namens hun organisatie geluidgegevens of geluidkaarten aan te leveren.  Om gegevens aan te leveren moet een gebruiker gemachtigd zijn.

Oefenen met het systeem

Oefenen is belangrijk om het systeem te leren kennen. Hiervoor is een speciale oefenomgeving beschikbaar op geluidgegevens.nl. Meer informatie over proefdraaien vindt u op de pagina Oefenen met de CVGG.