Voor de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) leveren rijk, provincies, gemeenten en waterschappen informatie aan. Deze informatie is heel divers. Er zijn gegevens over het verkeer of  de productie van geluid, maar ook administratieve gegevens die horen bij een besluit.  Het Informatiemodel Geluid beschrijft de structuur en betekenis van deze informatie.

De volgende geluidbronnen  worden beschreven: 

  • Rijks- en provinciale wegen, hoofdspoor en industrieterreinen (geluidproductieplafond); 
  • Gemeentelijke- en waterschapswegen, en lokaal spoor (basisgeluidemissie);
  • Windturbines  (geluidbrongevens);
  • Luchthavens en schiet- en springterreinen (contouren).

Bekijk de catalogus van het Informatiemodel Geluid

 

Van dit model zijn ook technische bestanden beschikbaar: 

  • De schema’s v1.1 als XSD bestand;
  • Het informatiemodel (UML) als .EAP en .XMI bestand;
  • De waardelijsten als CSV comma-separated values (comma-separated values) bestand.

Je vindt deze in het  technisch register op de website van Geonovum.