Voor 30 juni 2022 moeten de bevoegde gezagen geluidbelastingkaarten vaststellen volgens de Europese richtlijn omgevingslawaai (END). Het aanleveren van de geluidbelastingkaarten verloopt dit jaar voor het eerst via de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). Daarom is hier een speciale oefenomgeving voor gemaakt. Hieronder leest u meer over de standaard en beschikbare voorbeeldbestanden.

Standaard

De END-geluidbelastingkaarten moeten volgens een gestandaardiseerde manier opgesteld en aangeleverd worden. Het aanleverformaat is een specifiek GIS Geografic Information System (Geografic Information System)-formaat: geopackage. De geopackage moet voldoen aan het END-datamodel.

Om u te ondersteunen bij het gebruik van de standaard, vindt u op de website van Infomil (Geluidsbelastingkaart opstellen - Kenniscentrum InfoMil) meer informatie. Lees ook een beknopte handleiding voor het aanleveren van de END-geluidkaarten.

Voorbeeldbestanden

Vanaf half mei 2022 stelt Infomil sjablonen en voorbeeldbestanden beschikbaar op hun website.

Hulp nodig?

Heeft u vragen over de CVGG of komt u er niet uit tijdens het oefenen? Dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk via cvgg@rivm.nl.
Voor procesmatige ondersteuning op het gebied van END kunt u  terecht bij InfoMil.