In 2015 zijn door alle 193 lidstaten van de Verenigde Naties zeventien duurzame werelddoelen afgesproken, de Sustainable Development Goals. De doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.

De VNVerenigde Naties roept niet alleen de overheid maar ook burgers en het bedrijfsleven op om bij te dragen aan het behalen van deze doelen. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu levert in ieder geval een bijdrage aan de volgende 8 doelen. Dat doen we door middel van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, dat intersectoraal en beleidsondersteunend is. Via Gezonde Scholen en Gezonde wijken, het Rijksvaccinatieprogramma tot en met zorg en gezondheid voor wereldburgers. Onze activiteiten dragen bij aan kennisvorming en de integratie daarvan op het gebied van volksgezondheid, milieu en de leefomgeving. Hiermee staan we midden in de duurzame samenleving, thuis en wereldwijd.

Doel 2 Einde aan honger

Thumbnail


Doel 2 Einde aan de honger

Veilig, voedzaam en voldoende voedsel voor iedereen

Doel 3 Goede gezondheid en welzijn

Thumbnail

 

Doel 3 Goede gezondheid en welzijn

Gezondheidszorg voor iedereen

Doel 6 Schoon water en sanitaire voorzieningen

Thumbnail

 

Doel 6 Schoonwater en sanitaire voorzieningen

Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

Doel 11 Duurzame steden en gemeenschappen

Thumbnail

 

Doel 11 Duurzame steden en gemeenschappen

Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam

Doel 12 Verantwoorde consumptie en productie

Thumbnail


Doel 12 Verantwoorde consumptie en productie

Verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen

Doel 13 Klimaatverandering aanpakken

Thumbnail


Doel 13 Klimaatverandering aanpakken

In actie komen om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Doel 15 Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit

Thumbnail


Doel 15 Herstel ecosystemen en behoud biodiversiteit

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen

Doel 17 Partnerschappen voor de doelen

Thumbnail


Doel 17 Partnerschappen voor de doelen

Versterken van mondiale partnerschappen om doelen te bereiken

Het RIVM en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Thumbnail

 

RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen