De datacommissie neonatale gehoorscreening bestaat uit vertegenwoordigers van GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland, ActiZ, FENAC en FODOK/FOSS die gemandateerd zijn door hun leden om te beslissen of aanvragen voor data ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek al dan niet worden gehonoreerd. De datacommissie beschikt over een huishoudelijk reglement en een aanvraagformulier voor data ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Het aanvraagformulier en het huishoudelijk reglement staan in de kolom 'Download'.