PREZIESPREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance. Stroomdiagram: Definitie postoperatieve wondinfectie (POWIPostoperatieve wondinfecties). Versie Maart 2012.