Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert bijzondere diagnostiek uit voor Corynebacterium diphtheriae (difterie). U vindt hier de informatie uit het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten RIVM.
 

Meldingsplicht
Difterie is een Groep B1 meldingsplichtige infectieziekte.
 

Inzend informatie Corynebacterium diphtheriae diagnostiek
 
 • In te zenden materiaal
 • Bijzonderheden
 • Doorlooptijd 90% (P90)
Contactgegevens
 • RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-code
 • RIVM-tarief
determinatie
 • Bij voorkeur tien verdachte kolonies overzetten op één bloedagar of primaire kweek insturen*
 • -
 • ≤14 d
 • RIVM-IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance
 • F.A.G. Reubsaet
 • IDS-info@rivm.nl
 • 06-21858191
 • #
 • -
difterie toxinegen-PCRpolymerase chain reaction
 • Bij voorkeur tien verdachte kolonies overzetten op één bloedagar of primaire kweek insturen*
 • na overleg
 • 1 d
 • #
 • -
antistofbepaling immuunstatus onderzoek
 • serum*
 • -
 • 7-10 d
 • L10601
 • -