Programmacommissie
Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  voert in opdracht van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   de regie over de landelijke bevolkingsonderzoeken, waaronder de prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom en het SEOStructureel Echoscopisch Onderzoek Structureel Echoscopisch Onderzoek . Om de regietaak goed in te vullen, maakt het CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek Centrum voor Bevolkingsonderzoek  gebruik van de kennis en ervaring van organisaties en beroepsbeoefenaren. Daartoe heeft het CvB programmacommissies ingericht die het CvB adviseren over de inrichting en uitvoering van deze landelijke programma’s.

De Programmacommissie is het officiële adviesorgaan van het CvB. De Programmacommissie prenatale screening bestaat uit deskundigen die werkzaam zijn in relevante beroepsgroepen en in organisaties met relaties in het veld en gezag binnen hun vakgebied of netwerk.