In dit document vindt u alle informatie m.b.t. aanvragen data en infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek binnen het bevolkingsonderzoek darmkanker. Ook leest u aan welke voorwaarden aanvragen moeten voldoen.