Het advies van de Gezondheidsraad over de invoering van darmkankerscreening in Nederland.

Eind 2009 adviseerde de Gezondheidsraad aan de minister van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport iedere man en vrouw in de leeftijdscategorie van 55 tot en met 75 jaar een tweejaarlijkse screening op darmkanker aan te bieden op basis van de iFOBTimmunologische fecale occult bloedtest. De Gezondheidsraad adviseerde het bevolkingsonderzoek gefaseerd in te voeren, zodat er voldoende zorgverleners beschikbaar zijn. Daarnaast noemde de Gezondheidsraad de aansluiting van de screening op de zorg cruciaal voor de kwaliteit.

Zie ook: