Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is vanuit haar publieke taken sterk betrokken bij onderzoek en (inter)nationale advisering over alternatieven voor dierproeven. Het gaat om alternatieven die zijn gebaseerd op het 3V-principe: vervangen, verminderen en verfijnen.