Problematiek en verbetering antibiotcagebruik en -beleid in verpleeghuizen.

RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten)-project GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Haaglanden