Podczas ciąży możesz przeprowadzić badanie w celu ustalenia, czy Twoje nienarodzone dziecko ma wrodzone wady lub nieprawidłowości fizyczne. Jest to tak zwane przesiewowe badanie prenatalne. Istnieją dwa rodzaje badań:

1.       przesiewowe badanie prenatalne pod kątem zespołu Downa, Edwardsa i Pataua oraz
2.       przesiewowe badanie prenatalne pod kątem nieprawidłowości fizycznych (USG 20 tygodnia ciąży, czyli tzw. badanie połówkowe).

Ty decydujesz, czy poddasz się badaniom. Niniejsza broszura zawiera informację o badaniu połówkowym USG.
Istnieje również broszura na temat przesiewowych badań prenatalnych pod kątem zespołu Downa, Edwardsa i Pataua.