Belangenverklaring Prof. drdokter. Arjan Stegeman (vice-voorzitter OMTOutbreak Management Team-Z), Hoogleraar gezondheidszorg landbouhuisdieren, Universiteit Utrecht.