Belangenverklaring Prof. dr. Arjan Stegeman (vice-voorzitter OMT Outbreak Management Team-Z), Hoogleraar gezondheidszorg landbouhuisdieren, Universiteit Utrecht.