Belangenverklaring drs. Gerianne Vlasveld (OMT Outbreak Management Team), arts voor verstandelijk gehandicapten, Amerpoort/Sherpa/NVAVG.