Belangenverklaring drs. Gerianne Vlasveld (OMTOutbreak Management Team), arts voor verstandelijk gehandicapten, Amerpoort/Sherpa/NVAVG.