Belangenverklaring drs. Haiko Koenen (OMTOutbreak Management Team-Z), dierenarts, Dierenartsencombinatie ZuidOost