Belangenverklaring drs. Haiko Koenen (OMT Outbreak Management Team-Z), dierenarts, Dierenartsencombinatie ZuidOost