Belangenverklaring drs. Haiko Koenen (OMT Outbreak Management Team (Outbreak Management Team)-Z), dierenarts, Dierenartsencombinatie ZuidOost