Belangenverklaring Els Broens, vaste deelnemer OMTOutbreak Management Team-Z, Hoofd Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum, Universiteit Utrecht.