Belangenverklaring Marcel Spierenburg, vaste deelnemer OMTOutbreak Management Team-Z, Senior Veterinary Officer, NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVICNVWA Nederlandse voedsel- en warenautoriteit  Incident en Crisiscentrum (NVIC)