Jeroen Neuvel van het RIVM ging tijdens zijn presentatie met deelnemers in discussie over de belevingsthermometer. Deze maakt het mogelijk om te peilen hoe veilig omwonenden van chemische industrie en transport van gevaarlijke stoffen zich voelen. Tijdens zijn presentatie ging Jeroen specifiek in op de toepassingsmogelijkheden: wat kun je (niet) met de belevingsthermometer op nationaal en regionaal niveau?