BIJLAGE 2: DEFINITIES ZIEKENHUISINFECTIES
Module Prevalentieonderzoek ziekenhuizen
PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) – versie: 2019
Documentversie: 1.0