BIJLAGE 2: DEFINITIES ZIEKENHUISINFECTIES
Module Prevalentieonderzoek ziekenhuizen
PREZIESPREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance – versie: 2019
Documentversie: 1.0