Informatie voor professionals over het DKTPdifterie kinkhoest tetanus polio-Hibhaemophilus influenzae type b-HepBhepatitis B-vaccin Infanrix Hexa met registratienummer EUEuropean Union /1/00/152.