Een stappenplan voor coloscopiecentra om het elektronisch berichtenverkeer tussen het MDLDe Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen- en pathologie-informatiesysteem en ColonISColon Informatie Systeem (informatiesysteem bevolkingsonderzoek darmkanker) voor te bereiden en te implementeren.

De blauwdruk is samengesteld op basis van de resultaten en ervaringen van de pilots in zes ziekenhuizen in samenwerking met PalgaPathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief, drie leveranciers van MDL-informatiesystemen en Topicus Zorg (bouwer IT-systeem ColonIS). In deze pilots zijn elektronische berichten ontwikkeld tussen ColonIS en MDL en PA, en tussen MDL en PA onderling.

De blauwdruk implementatie koppelingen bevolkingsonderzoek darmkanker is in februari 2013 gepubliceerd. Op basis van ervaringen gedurende de uitrol en naar aanleiding van vragen vanuit de coloscopiecentra en pathologielaboratoria is de blauwdruk aangepast. Vanaf november 2013 is versie 2.4 van deze blauwdruk beschikbaar. Op pagina 3 van de blauwdruk vindt u de aanpassingen ten opzichte van de vorige versie.

Zie ook: