Voor zwangeren bij wie bloedgroepantistoffen zijn gevonden