De brief van de minister van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Tweede Kamer met haar besluit tot invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker in Nederland.

Op 1 juni 2011 heeft de minister van VWS haar besluit tot invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker toegelicht in een brief aan de Tweede Kamer. De voorbereidingen voor de invoering zullen zeker twee jaar duren. Het bevolkingsonderzoek wordt daarna stapsgewijs ingevoerd om de kwaliteit van zowel de screening als het vervolgtraject te kunnen garanderen.

Hieronder vindt u de brief van de minister van VWS aan de Tweede Kamer.

Zie ook:

Bevolkingsonderzoek darmkanker, informatie voor professionals